Du är här:

Vindbonus för vindkraft i
Örnsköldsviks kommun

Vindbonus är en frivillig ersättning som kan betalas ut av vindkraftsbolagen för det ingrepp och intrång som sker i vindkraftsparkernas närområden.

Vindbonusen utgör en liten del av den samlade intäkten för den el som vindkraftverken producerar. Varje enskilt bolag beslutar själva hur mycket de vill avsätta till en vindbonus.

Status för pågående vindparksprojekt i kommunen.PDF

Utdelning av Vindbonus

Varje vindkraftsbolag avgör själva hur eventuell ersättning ska administreras, om de ska göra det i egen regi, eller om de anser att annan part skall sköta administration med ansökningar och utbetalningar.

Överenskommelsen kan i sådant fall träffas med Örnsköldsviks kommun, vilket innebär att kommunen erbjuder sig att sköta det administrativa arbetet med vindbonus.

Vindbonusen kan användas till sådant ändamål som främjar utvecklingen inom respektive vindkraftsparks närområde. Bolagen själva kan specificera vad Vindbonusen primärt ska användas till.

  • Vindbonus för VindIns vindkraftspark på Trattberget administreras av Örnsköldsviks kommun.
  • Vindbonus för Solberg Vind AB:s vindkraftspark på Bräntet kommer att administreras av Örnsköldsviks kommun från 2021, till dess adminstreras den av Fortum.
  • Vindbonus för Sidensjö Vindkraft administreras av Sidensjö Framtid, se www.sidensjo.comlänk till annan webbplats för ytterligare information.
  • För Fanbyn utdelar Gamesa ingen Vindbonus.

Sidan uppdaterades

2018-08-30

Sidansvarig: