Ortsvandringar

Ortsvandringar är ett sätt att tillsammans granska och besiktiga sin by/ort eller centrum i syfte att utveckla den tillsammans. Det kan vara enkla saker att ordna men också större åtgärder där man måste söka externa finansieringslösningar.

Upplägget är att vi bjuder in representanter från bygden: volontärer, fastighetsägare, näringsidkare med en blandning av yngre och äldre. Kommunen har representerats av företrädare från Trafik och Park, Mark och Planering samt Övik Energi.

Inför varje ortsvandring har vi tagit fram en karta som visar det aktuella området. Sedan har vi gått en gemensam promenad och gjort noteringar. Därefter har vi satt oss ner och dokumenterat arbetet, tagit fram vem som är ansvarig för respektive åtgärd eller att driva frågan. Vi bokar även in när uppföljning ska ske, vilket har gjorts under senhösten.

Under våren 2016 genomfördes de två första ortsvandringarna och samma år på hösten genomfördes ytterligare fyra. Följande orter hade ortsvandring under 2016: Bredbyn, Husum, Gideå, Trehörningsjö, Mellansel och Bjästa.

2017 genomfördes ortvandringar i Skorped, Sidensjö, Husum och Björna. För 2018 blir det nya ortsvandringar; Köpmanholmen, Långviksmon, Mellansel och Husum.

Ortsvandringarna är ett utmärkt sätt att ha en medborgardialog och har blivit uppskattat både hos bygden och kommunens företrädare.

Sidan uppdaterades

2018-06-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lena Lindström
Landsbygdsutvecklare
0660 - 884 12
Skicka e-post