Ortsvandringar

Ortsvandringar är ett sätt att tillsammans granska och besiktiga sin by/ort eller centrum i syfte att utveckla orten tillsammans. Det kan var enkla åtgärder men också större åtgärder där man måste söka externa finansieringslösningar.

Under våren 2016 genomfördes de två första ortsvandringarna och under hösten genomfördes ytterligare fyra.

Upplägget har varit att vi bjuder in representanter från bygden: volontärer, fastighetsägare, näringsidkare med en blandning av yngre och äldre. Kommunen har representerats av företrädare från Trafik och Park samt Mark och Planering och Övik energi.

Inför varje ortsvandring har vi tagit fram en karta som visar det aktuella området. Sedan har vi gått en gemensam promenad och gjort noteringar. Efter promenaden har vi satt oss ner och dokumenterat arbetet, tagit fram vem som är ansvarig för åtgärden eller att driva frågan. Vi har också bestämt när uppföljning ska ske, vilket har gjorts under senhösten och kommer att ske i början av 2017.

Följande orter hade ortsvandring under 2016: Bredbyn, Husum, Gideå, Trehörningsjö, Mellansel och Bjästa.

2017 genomfördes ortvandringar i Skroped, Sidensjö, Husum och Björna.

Sidan uppdaterades

2017-10-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lena Lindström
Landsbygdsutvecklare
0660 - 884 12
Skicka e-post