Du är här:

Leader Bygd och stad i balans

Bakgrund
Under flera år har arbetet pågått för att stärka service på landsbygden, öka samverkan, skapa nya arbetsformer i föreningslivet, öka kommunikation, få fler permanent boende på landsbygden med mera. Urbaniseringen är en stark trend som pågår, men det finns också mottrender där många söker sig till ett annat sätt att bo, verka och leva. För att kunna göra det behövs arbetstillfällen och fler som driver företag.

Var och hur människor möts förändras över tid – mjölkbryggan är borta sedan länge, men vi behöver mötesplatser för att utbyta tankar och få fler idéer. Örnsköldsvik liksom många andra kommuner i Sverige har tagit emot många som flyr från krig mm. De kan bli en viktig tillgång, om de får chansen att komma in i samhället. Det finns även andra grupper som inte kommit in i arbetslivet, och vi ser en möjligheter i utmaningarna. En viktig del i detta projekt är att vidareutveckla närarbetsplatserna till ”Växtplatser” – en kreativ mötesplats där nya idéer och företag kan uppstå.

Syfte
Projektet arbetar för att öka attraktiviteten, skapa miljöer för kreativitet och entreprenörskap och arbeta med att inkludera och minska utanförskapet.

Mål
När projektet avslutas december 2018 ska följande mål ha uppnåtts: Nya sociala företag och 3 nya arbetstillfällen. 4-6 nya nätverk har skapats – framförallt tänker vi runt Växtplatserna
4 innovativa samarbeten, mellan föreningar, företag och det offentliga. Ökad köptrohet, fler ser vinsten i att handla hemma. Fastighetsvärden stiger då attraktiviteten ökar, målet är 5% högre värde.
8-10 praktikplatser, 3-4 nya utvecklade aktiviteter och ny teknik används i högre grad.

Fakta
Projektet pågår 1 maj 2016 - 31 dec 2018. Det finansieras av Leader Höga Kusten, som bygger på samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor samt delfinansieras av Landsbygdsfonden via Jordbruksverket.
Mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2017-06-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lena Lindström
Landsbygdsutvecklare
0660 - 884 12
Skicka e-post