e-SPINN

e-ServicePlattform för INNelandet

Projektet e-SPINN avslutades 30 juni 2013


Ett av resultaten från det numera avslutade projektet e-SPINN är en eServiceplattform som skapats i samarbete med projektet Bygd och stad i balans. I grunden finns en webbsida för lokala evenemang, lokalsamverkan, annonser, sevärdheter och turism.

Nu finns också en app som ger tillgång till all denna information direkt i mobiltelefonen. Appen heter Bygd & Stad i Balans.

Länk till eServiceplattformen www.bygdostad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Visionen är att Örnsköldsvik ska vara en plats där alla medborgare har en likvärdig servicenivå, oavsett var i kommunen man väljer att bo. Landsbygden ska vara en plats för företag att verka i och för människor att leva i och besöka.

För att uppnå visionen satsas det på ökad samverkan, attitydförändringar och fortsatt utveckling. Arbetet drivs genom olika projekt.

Inom e-SPINN projektet har en stor satsning legat på fiberutbyggnad. Inom projektets ram har det bildats sju fiberföreningar inom ett pilotområde: Björna, Långviksmon. Trehörningsjö och Gideå. Läs mer om bredbandsutvecklingen här


Se filmen e-Spinn Örnsköldsvik - för bygd och stad i balans

Projektet e-SPINNs vision är att ge medborgarna likvärdig tjänste- och servicenivå i Örnsköldsvik oavsett var man bor i kommunen

  • Hur? - eTjänster där du är
  • Vad? - Utmärkta kommunikationer var du än bor för datorer och smartphones
  • Varför?- Solidarisk samhällsutveckling, höjer livskvalitet och regionens attraktivitet

Projektet bygger vidare på det avslutade ISSI-projektet och syftar till att i samarbete  med projektet Bygd och stad i balans, utveckla en e-serviceplattform som ska ge likvärdig tjänst- och servicenivå inom hela kommunen genom

  • tjänste- och serviceutveckling på landsbygd för tillväxt
  • samverkan stad - bygd för bättre samhällsservice baserad på individens behov
  • innovativ offentlig-privat samverkan
  • utveckling av nya samhällstjänster för smartphones/surfplattor.

e-SPINN syftar till att utveckla de befintliga servicepunkterna SP till nästa generation, SPx med ett utökat eTjänste-utbud samt nätverkspunkter i kommunikationsnät med hög kapacitet.

Projektet pågår från september 2012 och avslutades den 30 juni 2013.

eLots är ett delprojekt i e-SPINN projektet.

Regeringen har beslutat om ett nationellt mål att 90 % av landets kommuner ska ha tillgång till 100 Mgb senast 2020. För att kommunens bygd ska vara attraktiv för invånare, besökare  och näringsidkare är tillgänglighet till bredband med tillräcklig kapacitet en förutsättning..

eLotsen kommer att vara föreningar behjälplig med kartläggning av behov inom sina områden. Björna med omland (Långviksmon. Trehörningsjö m.fl.) är pilotområde i projektet. eLotsen kommer bland annat att vara dörröppnare gentemot nätägare, kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer.

eLotsen arbetar med att:

- kartlägga och analysera nuläge – kommunikationskapacitet och tillgänglighet till internet samt mobiltelefoni
- identifiera hinder och finna vägar runt
- stimulera utbyggnad av ”byanät” - visa på möjligheter
- finna eldsjälar och ekonomisk stöd, vara supportperson

Projektägare är Örnsköldsviks kommun.
Projektkoordinator; Lena Lindström
Projektledare: Torbjörn Johansson
Bitr projektledare: Sture Andersson
Finansiering: 2 Mkr från Vinnova

Sidan uppdaterades

2017-10-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lena Lindström
Landsbygdsutvecklare
0660 - 884 12
Skicka e-post

Sture Andersson
Projektledare
0660-881 84
Skicka e-post