BYGDSAM

Bygdsam kommer att vara en ny arbetsmodell på landsbygden. Bygdsam är en samverkansplattform som står på tre ben; företag, ideell sektor och kommunen.

Tanken är att efter projektets slut, sista april 2017, så finns en ekonomisk förening på varje serviceort, med en verksamhetsledare på deltid, 5-9 styrelsemedlemmar, egna stadgar, mål och visioner. De nya föreningarna kommer att komplettera befintliga samhällsföreningar, företagarföreningar osv.

Kommunstyrelsen beslutar i februari om hur mycket pengar de fyra föreningarna får att röra sig med från kommunen. Initialt i ett uppbyggnadsskede kommer det offentliga sannolikt att stå för den större delen av satsningen. Målbilden är att företag, föreningar och enskilda ska satsa lika mycket pengar som kommunen efter tre år.

Tidplan

  • Arbetet med införsäljning av BYGDSAM pågår fram till april.
  • Förslag till kommunens finansiering presenteras för kommunstyrelsen i februari.
  • Valberedningens arbete december - februari inom respektive område.
  • Införsäljning till medlemmar pågår i skarpt läge december - april.
  • Ett BYGDSAM bildas under april-maj i varje serviceort med omland; Nätradalen, Anundsjö, BLT, och Grundsunda.

Bildspel och broschyrer

Bildspel BYGDSAMPowerpoint

Broschyr BYGDSAM NätraPDF

Broschyr BYGDSAM AnundsjöPDF

Broschyr BYGDSAM BLTGPDF

Broschyr BYGDSAM Grundsunda
PDF

Stadgar

Stadgar BYGDSAM NätradalenPDF

 

Artiklar om BYGDSAM

Näringslivsnytt

Intervju med Lena Lindström i LandsbygdsbladPDF

 

 


Sidan uppdaterades

2017-02-02

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lena Lindström
Landsbygdsutvecklare
0660 - 884 12
Skicka e-post

Ann Holst
Projektledare
070-641 53 55
Skicka e-post

Åsa Ringlöv
Projektledare Husum
070-634 97 00
Skicka e-post

Lena M Strömberg
Projektledare Björna
070-922 59 56
Skicka e-post

Ann-Catrin Zackrisson
Projektledare Bredbyn
070-534 44 99
Skicka e-post

Siv Sandberg
Projektledare Bjästa
070-346 87 20
Skicka e-post