Du är här:

Kommunen kommenterar "Vård och omsorg om äldre, öppna jämförelser 2016"

För sjunde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen gemensamt publicerat rapporten Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre. Syftet med jämförelserna är att ge beslutsfattare underlag för att följa upp och förbättra verksamhetens egna resultat. Jämförelserna ska inspirera till lokala, regionala och nationella diskussioner om vad som kan förbättras och ge insyn i den gemensamt finansierade vården och omsorgen om äldre. Målgruppen för jämförelserna är främst beslutsfattare, förvaltningschefer och verksamhets- och kvalitetsansvariga i kommunerna och landstingen och regionerna.

Kommunens hemtjänst ligger bättre till än medlet i riket gällande:

 • Personalkontinuitet i hemtjänst.
 • Hemtjänst i sin helhet.

Kommunens hemtjänst ligger på samma nivå som medlet i riket gällande:

 • Bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten.

Kommunens hemtjänst ligger sämre till än medlet i riket gällande:

 • Inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänsten.

Kommunens särskilda boenden ligger bättre till än medlet i riket gällande:

 • Kontakt med personal i särskilt boende.
 • Mat och måltidsmiljö i särskilt boende.
 • Aktiviteter och känsla av ensamhet i särskilt boende.

Kommunens särskilda boenden ligger sämre till än medlet i riket gällande:

 • Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende.
 • Inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende.
 • Boendemiljö i särskilt boende.
 • Riskförebyggande åtgärder – särskilt boende.
 • Bruka av tryckavlastande underlag.
 • Särskilt boende i sin helhet.

Undersökningen som helhet finns på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2017-06-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Margareta Bolinder Sundin
Kvalitetsledare
0660 - 88 128
Skicka e-post