Du är här:

Kommunen kommenterar SCBs medborgarundersökning: bättre betyg än genomsnitt för kommunen som plats att på bo

Även enligt årets medborgarundersökning från SCB är Örnsköldsviksborna mer nöjda med kommunen som plats att bo på än genomsnittet och det är där framförallt parametrarna rekommendation, bostäder och trygghet som sticker ut positivt.

Det var femte gången som Örnsköldsviks kommun deltog i medborgarundersökningen som genomfördes tidigare under våren. Den består av de tre indexen Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-Index som har en skala från 1 till 100. Sammanställningen nedan visar respektive index jämfört med övriga kommuner som deltog i undersökningen.

- Det är roligt att kunna konstatera att vi fortsätter att ligga över genomsnittskommunen när det gäller uppfattningen om hur det är att bo på platsen, säger kommunstyrelseordförande Glenn Nordlund. Ett långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete där många är delaktiga är en framgångsfaktor som vi även i fortsättningen ska ge positivt resultat.

Nöjd-Region-Index 63 för Örnsköldsvik är som helhet högre än genomsnittet. Det består av kategorierna rekommendation, arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet. Av dessa ligger rekommendation, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet högre än genomsnitt och kommunikationer lägre. Frågeområdet bostäder har jämfört med förra gången fått lägre betygsindex. Totalt är förändringen från förra årets index på 64 inte statistiskt säkerställd. Förbättringar i enskilda frågeställningar märks när det gäller exempelvis hur man ser på möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd och tillgången till utbildning.

När det gäller Nöjd-Medborgar-Index ligger betyget för räddningstjänsten högre än genomsnittet bland de undersökta kommunerna. NMI består av kategorierna bemötande och tillgänglighet, förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, stöd för utsatta personer, räddningstjänst, gång- och cykelvägar, gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar, kultur, miljöarbete, renhållning och sophämtning samt vatten och avlopp. Bemötande och tillgänglighet, förskolan, grundskolan, äldreomsorgen, gång- och cykelvägar, gator och vägar samt kultur får lägre betyg än genomsnitt. Förändringarna för övriga är inte statistiskt säkerställt högre eller lägre. NMI blev 51 i årets undersökning, vilket är lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med 2014 då NMI var 52.

Nöjd-Inflytande-Index består av kategorierna information, kontakt, förtroende och påverkan. Index i årets undersökning 36, vilket är lägre än genomsnittet och lägre än 2014 då NII var 39. Frågeområdena kontakt och förtroende har ett lägre betyg än genomsnitt medan information och påverkan inte har säkerställt högre eller lägre.

SCB genomför medborgarundersökningar två gånger per år. Som standard dras ett urval på 600 personer i åldrarna 18–84 år i mindre kommuner och 1 200 personer i större kommuner. I Örnsköldsvik gäller det större urvalet. Örnsköldsviks kommun har deltagit 2007, 2009, 2011, 2014 och 2016. 43 procent av de tillfrågade svarade på enkäten. Jämförelserna är gjorda med de 133 kommuner som deltog i undersökningen hösten 2015 och våren 2016.

Länk till undersökningen + bilaga

Sidan uppdaterades

2017-12-28

Sidansvarig: