Du är här:

Ekonomi och budget

Örnsköldsviks kommun har en ekonomi i balans. Kommunen och dess bolag hade positiva resultat 2016 och räknar med positiva resultat även 2017. Den kommunala skattesatsen 2017 är lägst i länet och bland de lägsta i Norrland.


Årsredovisning 2016

Kommunens resultat för 2016 uppgick till +68 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeterade +57 miljoner kronor. Resultatet innebar att det ekonomiska resultatmålet uppnåddes.

Läs mer i årsredovisningen för 2016.PDF

På den lättlästa delen av webben finns en förenklad beskrivning av vad kommunens verksamheter kostat och exempel på vad de olika nämnderna jobbat med under 2016.

 

Budget 2018
Kommunfullmäktige fattade beslut om Budget 2018, plan 2019-2020 vid sammanträdet 19 juni 2017. Budgeterat resultat uppgår för 2018 till +68 miljoner kronor och nämnderna har tilldelats drygt 3,3 miljarder kronor.

Här kan du ta del av Budget 2018, plan 2019-2020.PDF (fullständig version)

Budgeten finns även i en sammanfattad version, budget i korthet 2108.


Budget 2017
Kommunfullmäktige fattade beslut om Budget 2017, plan 2018-2019 vid sammanträdet 20 juni 2016.

Här kan du ta del av Budget 2017, plan 2018-2019.PDF(fullständig version)

Verksamhetsplaner beskriver nämndernas/förvaltningarnas aktiviteter för att bidra till att kommunfullmäktiges mål och nämndmålen för mandatperioden uppnås. Verksamhetsplaner för 2017PDF

 

Prognos 2017, tertialuppföljning
Två gånger per år, i maj och september, görs en delårsrapport samt en prognos för det ekonomiska utfallet på helår i Tertialuppföljning, maj respektive Tertialuppföljning, september.

Här kan du ta del av:
Tertialuppföljning, september 2017PDF
Tertialuppföljning, september 2017 - FördjupningPDF

Sidan uppdaterades

2017-10-02

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
0660 - 881 71
Skicka e-post

Marie Edlund
Redovisningschef
0660 - 886 97
Skicka e-post

Marlene Hörnkvist
Ekonom
0660 - 881 70
Skicka e-post