Du är här:

Lekmannarevision

Lekmannarevisionen syftar till att stärka den demokratiska insynen och fullmäktiges kontroll i kommunala aktiebolag.

Vad är lekmannarevisionen

Revisionen granskar de kommunala nämnderna och styrelserna, men ur revisionen väljs även minst en lekmannarevisor till kommunens helägda aktiebolag och revisorer till kommunens förvaltade stiftelser. I delägda kommunala bolag väljs lekmannarevisorer i överenskommelse med de andra delägarna.

Vad granskar lekmannarevisionen

Lekmannarevisionens uppdrag är att granska om företaget arbetar i enlighet med ägarens (kommunen, landstinget eller regionen) avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll.

Utöver lekmannarevisorerna granskar även auktoriserade revisorer bolagen. De utses av bolagsstämman eller föreningsstämman och ansvarar för granskning av räkenskaper och förvaltning.

 

Sidan uppdaterades

2016-08-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Destinationsutvecklingsbolag Höga kusten
Knut Nordin
Skicka e-post

Kommunbränsle i Ådalen
Åke Forsberg 
Skicka e-post

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik Domsjö Vatten
Lena Näslund
Skicka e-post

Norrlands Etanolkraft          Agnetha Nordin
Skicka e-post

Rodret
Åke Forsberg
Skicka e-post

Samordningsförbudet
Åke Forsberg 
Skicka e-post

SEKAB Bio Fuel Industries-, BioFuels & Chemicals-, E-Technology-, Holding-, International
Agnetha Nordin
Skicka e-post

Sidensjö sparbank
Knut Nordin
Skicka e-post

Stiftelsen Örnsköldsviks Naturskyddsfond
Roger Näslund
Skicka e-post

Tjänstecentrum i Örnsköldsvik
Åke Forsberg
Skicka e-post

Örnsköldsviks Airport
Kristina Karlström-Hallin
Skicka e-post

Örnsköldsviks Hamn och Logistik Hörneborg Hamn AB Oljeberget i Örnsköldsvik
Knut Nordin
Skicka e-post

Öviks Energi
Öviks Energi Nät

Agneta Nordin
Skicka e-post
Roger Näslund
Skicka e-post

Övikshem
Kristina Karlström-Hallin
Skicka e-post