Du är här:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
 
Kommunstyrelsen ska bereda och lämna förslag i de ärenden som kommunfullmäktige ska fatta beslut i, samt ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs men även fatta egna beslut inom sitt ansvarsområde.
 
Kommunstyrelsens 15 ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sammanträder en gång per månad. Information om kommunstyrelsens sammanträden och ärenden ges av kommunsekreterare Matti Ohlsson, se kontaktinformation till höger.
 
Ordförande i kommunstyrelsen är Glenn Nordlund (S), förste vice ordförande är Per Nylén (S) och andre vice ordförande är Anna-Britta Åkerlind (C).
 
Kommunstyrelsen har till sin hjälp utskott vars uppgift är att bereda kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut, samt att i vissa ärenden fatta egna beslut.

Sidan uppdaterades

2017-03-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Matti Ohlsson
Kommunsekreterare
0660 - 887 00
Skicka e-post

Mer information