Kultur och fritid

Kultur- och fritidsavdelningen är organiserad under samhällsbyggnadsförvaltningen och består av tre enheter. Kulturenheten och fritidsenheten ansvarar för samtliga politikområden. Den tredje enheten "Paradiset" är kommunens centrala upplevelse- och rekreationsbad, som är en egen resultatenhet.

Avdelningens ansvarsområden:

  • Övergripande ansvar för "Politiken för det civila samhället". Kommunens relation till och utvecklingen av lokalt föreningsliv och annat frivilligt arbete.                                  
  • Ett grundläggande ansvar att följa utvecklingen inom Kulturpolitiken, Idrottspolitiken samt Friluftslivspolitiken. 
  • Ungdomspolitiken och barnrättspolitiken prioriteras i all verksamhet.
  • Är en central del av Folkhälsopolitiken såväl där det handlar om demokrati- och inflytandefrågor som för förebyggande eller fysisk rehabilitering.
  • Ansvarar för egen kommunal verksamhet samt lokaler för utövande av verksamhet inom Kultur- och fritidsområdet.

Till sidan Uppleva och göra där kultur- och fritidsavdelningens verksamheter finns samlade

Sidan uppdaterades

2017-08-09

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Sune Westberg
Avdelningschef
Tfn 0660-881 10
Skicka e-post

Ansvarig politisk nämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Anna Sundberg (S)
Ordförande
Tfn 0660-888 10
Skicka e-post

Besöksadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen
Lasarettsgatan 5, plan 5
891 88 Örnsköldsvik