Du är här:

Sammanträden 2017

 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Måndagar

13:00

30

27

27

24

29

19

-

28

25

30

27

18

 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktiges revisorer  

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tisdagar

08:15

17

7

14

11

2

8

-

-

12

10

14

12

 

 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tisdagar

15:00

10

7

7

4

2

7

-

8

5

3

7

5

 

 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tisdagar

13:00

17,31

14,28

14,28

11,25

9,23

13

-

15,29

12,26

10,24

14,28

12

 

Sammanträdesdagar för förhandlingsdelegationen

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tisdagar

08:15

17

14

14

11

9

13

-

15

12

10

14

12

 

 

Sammanträdesdagar för bildningsnämnden

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tisdagar

08:30

-

9

21

27

16

20

-

-

19

17

-

14

 

 

Sammanträdesdagar för bildningsnämndens beredningsutskott

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tisdagar

08:30

24

-

7

4

-

8

-

-

5

5

28

-

 

 

Sammanträdesdagar för humanistiska nämnden

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tisdagar

08:30

24

21

21

18

16

13

-

22

19

17

14

12

 

 

Sammanträdesdagar för humanistiska nämndens socialutskott

 Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Onsdagar

13:00

11,25

8,22

8,22

5,19

3,17,31

14,28

12*

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

 

 

Sammanträdesdagar för kostnämnden

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


15:00

-

-

1

-

16

-

-

14

-

-

-

7

 

 

Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Onsdagar

15:00

25

22

22

19

17

14

-

23

20

18

15

13

 

 

Sammanträdesdagar för omsorgsnämnden

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Onsdagar

08:30

25

22

22

19

17

14

-

23

20

18

15

13

 

 

Sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Torsdagar

08:30

26

23

23

20

18

15

-

24

21

19

16

14

 

*) Humanistiska nämndens socialutskotts sammanträde den 12 juli börjar kl 08:30. 
**) Kostnämnden den xx februari börjar kl 09:30.

Sidan uppdaterades

2017-06-30

Sidansvarig: