Du är här:

Kungörelse kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 18 december 2017, kl. 13:00, Stadshuset, Nygatan 16, Örnsköldsvik.

Vid sammanträdet behandlas följande ärenden:

 

Ärende


Informationsärenden

1.

Information och delgivningar

2.

Revisorenas information


Ekonomiärenden

3.

Extern låneram, interna låneramar och borgensramar 2018

4.

 Rodretkoncernens budget 2018/2019-2020


Svar på motioner, medborgarförslag och interpellationer

5.

 Motionssvar, förtydliga namnen i stadskärnan

6.

Motionssvar, ge elevråden mer inflytande

7.

Motionssvar, se över skyddsrummens funktionalitet i Örnsköldsviks kommun

8.

 Medborgarförslagssvar, utarrendering av Övik Airport AB

9.

Interpellationssvar, hur många jobb för personer med funktionsned-

sättning har kommunen skapat?


Övriga ärenden

10.

Köpeavtal del av Svedjeholmen 1:5, försäljning till OSTP

11.

Användning av tillfälligt kommunbidrag gällande ensamkommande flykting-

barn över 18 år med asyl

12.

 Ändring av samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Lag (2017:425) om

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

13.

 Ersättningsregler för ställföreträdare (gode män, förvaltare och förordnad

förmyndare)

14.

 Besöksordning för bolag och nämnder till kommunfullmäktige 2018.


Nya medborgarförslag och motioner

15.

Medborgarförslag, solfångare på Övikshems bostäders tak, blommor och växter mellan Valhallaområdet och parkeringen vid Coop Forum och park-bänkar vid Villagatan

16.

 Medborgarförslag, belysning på återvinningsstationerna

17.

 Medborgarförslag, snöröjning av hockeyplaner

18.

 Motion, översyn av områden utanför detaljplanelagt område lämpliga för nya bostäder m m (C)

19.

Motion, delar av kommunens bilpool upphandlas till en extern part i ett pilotprojekt (C)


Valärenden

20.

Avsägelse, ersättare i bildningsnämnden efter Malin Häggqvist (S)

21.

Skrivelse, entledigande nämndeman, Malin Häggqvist (S)

22.

Avsägelse och fyllnadsval, ersättare i bildningsnämnden efter Helena Emanuelsson (KD)

 

Närradio- och webbsändning

Kommunfullmäktige direktsänds i Örnsköldsviks Närradio, 89.8 MHz eller 105,7 MHz, med start kl. 12:30. Repris sänds tisdagen den 19 december 2017 kl. 12:00.

Du kan även följa kommunfullmäktiges sammanträde på webben.
Gå in på http://www.ornskoldsvik.se/kf-webbtvlänk till annan webbplats

Allmänhetens frågor och medborgarförslag

Under punkten ”allmänhetens frågor” har du möjlighet att ställa frågor kring de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om enligt föredragningslistan. Vill du ställa en fråga ska du skicka in den i förväg, senast den 13 december.

Vill du skicka in ett medborgarförslag, som ska behandlas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 29 januari 2018, måste det kommit in till kommunen senast den 17 januari 2018.

Skicka allmänhetens frågor och medborgarförslag till Örnsköldsviks kommun, Kommunfullmäktige, 891 88 Örnsköldsvik eller kommunen@ornskoldsvik.se. Medborgarförslag kan även skickas in med e-tjänst från kommunens hemsida under Kommun och politik, kommunens organisation, dialog och synpunkter, skicka medborgarförslag.

Örnsköldsvik den 7 december 2017


Jan-Olov Häggström (S)

Ordförande

Sidan uppdaterades

2017-12-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Anna Thors
Utredningssekreterare
0660 - 881 40
Skicka e-post