Du är här:

Internationellt arbete, EU-stöd

Den vanligaste formen av EU-stöd i vår region är genom strukturfonderna. 

Från den regionala fonden har Mellersta Norrland, via det regionala strukturfondsprogrammet Mål 2, tillgång till närmare 1,6 miljarder kronor under 2007-2013. Lika mycket tillkommer i offentlig medfinansiering. Målet är att uppnå regional konkurrenskraft och sysselsättning och ett brett spektrum av insatser kan stödjas inom näringslivsutveckling, infrastruktur, forskning m.m i samverkansprojekt. Tillväxtverket, som är förvaltande myndighet för den regionala fonden, tar emot och bereder ansökningar. För mer information om programmet och ansökningsvillkor, besök Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Under perioden 2007—2013 satsar den över 12 miljarder kronor på att hjälpa kvinnor och män att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete. Grunden för arbetet finns i det nationella strukturfondsprogrammet med tillhörande regional plan.

Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, medarbetare som chefer inom privat, offentlig och ideell verksamhet. Målgruppsansatsen är bred i syfte att möta de specifika omställningsbehov och kompetensbehov som uppmärksammats.Svenska ESF-rådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är förvaltande myndighet och tar emot och bereder ansökningar.För allmän information kring EU, besök vår länksida eller kontakta EU-upplysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du en projektidé eller frågor kring regionala och sociala fonden? Kontakta gärna Jörgen Sundqvist, näringslivsutvecklare Tfn: 0660-886 92

Sidan uppdaterades

2014-11-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Jörgen Sundqvist
Näringslivsutvecklare
0660 - 886 92
Skicka e-post