Miljöpris - MiljÖrnen

2016 års miljörpristagare, här efter utmärkelsen i kommunfullmäktige. Mellansels IF representerades av Marina Viström och Lättelement AB av Liselotte Strinnholm Lidfalk. Fotograf: Susanna Domeij

Örnsköldsviks Miljöpris MiljÖrnen arrangeras av Örnsköldsviks kommun tillsammans med Tidningen 7.

Miljöpriset ska uppmuntra till lokal utveckling och engagemang inom miljöområdet och tilldelas den eller de som under året bidragit till hållbar utveckling, samt inspirerat till miljönytta, energieffektiviseringar och energiomställningar eller annan positiv utveckling inom miljöområdet.

Miljöpriset delas ut i två kategorier:

  • Enskilda personer, organisationer eller föreningar
  • Företag

Priset delas ut vid första Kommunfullmäktigesammanträdet efterföljande år, eller vid annat tillfälle som presidiet anser lämpligt.

Pristagarna får vardera 3000 kr att donera till organisation med miljöanknytning. Dessutom erhåller de ett konstverk tillverkat av elever från klass 3 Örnsköldskolan.

Motivering till utmärkelsen

Det vinnande företaget Lättelement AB tilldelas miljöpriset med motiveringen; "Genom en produkt som är miljösmart såväl i sig själv som under användning och i transportperspektiv bidrar Lättelements byggelement till en betydligt mindre koldioxidpåverkan än konventionella alternativ. Att man dessutom använder sig av trä, som är en hållbar lösning som ingår i bioekonomin, är ännu en miljöbonus.” 
Företaget skänker prispengarna till Svenska Naturskyddsföreningen lokala arbete. 

I kategorin enskilda eller organisationer gick 2016 års miljöpris till föreningen Mellansels IF med motveringen ”En ideell idrottsförening som vid sidan av sitt omfattande integrationsarbete har gjort ett stort arbete för att minska energiförbrukningen och därigenom lyckats skapa en ekonomisk bärighet kring sin populära badanläggning. Förvärmningen med hjälp av solen och ved som ersatt olja är två stora framgångsfaktorer.” 
Mellansels IF skänker prispengarna till WWF.

Senaste årens vinnare:

2015: BAE Systems, Andro Stenman 
2014: Sekab, Anders Lindström 
2013: Övik Energi, Jenny & Jan-Ove Lundqvist.
2012: Processum Biorefinery Initiative, Ingmar Andersson.
2011: El-Forest AB, Helen Forsgren.
2010: Prismalence, Anne-Li Öman.
2009: Botniabanan AB, Själevads IK.

Sidan uppdaterades

2017-03-27

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Marianne Dahlbäck
Miljöstrateg
0660 - 883 72
Skicka e-post

Jan Nyman
Näringslivsutvecklare
0660 - 888 16
Skicka e-post