Du är här:

Stratsam - Strategisk ledningsgrupp för samverkan

Uppdrag


Stratsam har det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för och driva samverkansfrågor mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassan. Gruppen ska formulera övergripande mål, skapa resurser för samverkan, samt utveckla lednings- och uppföljningsmodeller.
 

Ledningsuppgifter

 • Skapa motivation och legitimitet.
 • Skapa en ledningsstruktur samt fungerande arbetsstruktur.
 • Bemanna denna ledningsstruktur.
 • Formulera övergripande strategi och plan.
 • Skapa förutsättning för kompetensutveckling och lärande.
 • Utveckla metoder för samverkansledning och styrning i nätverk.
 • Undanröja hinder.
 • Följa upp samverkansarbetet på en övergripande nivå.
 • Skapa förändringar av styrsystem, uppföljningssystem och organisationsstruktur i linjeorganisationerna. 

Prioriterade samverkansområden 2011-2014

 • Psykisk ohälsa
 • Missbruk
 • Unga utanför
 • Vårdsamverkan
 • Folkhälsa 

Ledamöter


I Stratsam sitter förvaltningschefer från kommunens bildnings-, välfärds- och samhällsbyggnads förvaltning. För hälso- och sjukvården sitter sjukhusdirektören och primärvårdsdirektören med. Från försäkringskassan och arbetsförmedlingen medverkar dess områdeschefer. Polischefen är adjungerad. Ordförandeskapet rullar årsvis. Stratsam har cirka 10 möten årligen. Kommunens folkhälsosamordnare har en samordningsfunktion.
NamnBefattning
Monika JohanssonÖrnsköldsviks sjukhus, ordförande 2012
Ulf AnderssonFörsäkringskassan
Bo-Göran DanielssonPrimärvården Västernorrland
Jonas AlexanderssonHumanresurs vårdcentral
Marina JonesÖviks vårdcentral
Astrid TäfvanderBildningsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun
Jonas MalminArbetsförmedlingen
Håkan OlssonVälfärdsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun
Carina EdbladSamhällsbyggnadsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun
Kjerstin SvedbergPolisen Örnsköldsvik, adjungerad
Pär ErikssonSamordnare

Sidan uppdaterades

2015-10-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Pär Eriksson
folkhälsosamordnare verkställande tjänsteman Samordningsförbundet
0660 - 886 30
070 - 62 08 491
Skicka e-post