Samordningsförbundet

Uppdrag

Att inom Örnsköldsviks kommuns geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunen, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
 

Medlemmar

Förbundets medlemmar är kommunen, landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och leds av en styrelse. Den består av fyra valda ledamöter och fyra ersättare. Dessa sitter en mandatperiod i taget. Örnsköldsviks kommun tillhandahåller, mot en uppdragsersättning, en förbundschef på heltid. Förbundsstyrelsen sammanträder cirka sju gånger per år.
 

Styrelsen 2015-2018

Namn

Befattning

Per Renström

Arbetsförmedlingen, ordförande

Susanne Sturk

Kommunen, vice ordförande

Gunnar Fors

Landstinget Västernorrland

Camilla Steen

Försäkringskassan

Cecilia Sparf

Arbetsförmedlingen, ersättare

Helen Östmar-Rosdahl

Kommunen, ersättare

Roland Nordin

Landstinget Västernorrland, ersättare

Magnus Westling

Försäkringskassan, ersättare

Pär Eriksson

Förbundschef

 

Sidan uppdaterades

2017-06-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Pär Eriksson
Utvecklingsstrateg, Tillväxtavd.

Förbundschef Samordningsförbundet
0660 - 886 30
070 - 62 08 491
Skicka e-post

Adress till Samordningsförbundet:
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
Kronan, Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik

Ny gemensam hemsida för länets samordningsförbund www.samordningsforbundet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster