Samordningsförbundet

Uppdrag

Att inom Örnsköldsviks kommuns geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunen, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
 

Medlemmar

Förbundets medlemmar är kommunen, landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och leds av en styrelse. Den består av fyra valda ledamöter och fyra ersättare. Dessa sitter en mandatperiod i taget. Örnsköldsviks kommun tillhandahåller, mot en uppdragsersättning, en förbundschef på heltid. Förbundsstyrelsen sammanträder cirka sju gånger per år.
 

Styrelsen 2015-2018

Namn

Befattning

Susanne Nordin

Kommunen, ordförande

Camilla Steen

Försäkringskassan, vice ordförande

Gunnar Fors

Region Västernorrland

Anders Hahlin

Arbetsförmedlingen

Helen Östmar-Rosdahl

Kommunen, ersättare

Magnus Eurenius Westling

Försäkringskassan, ersättare

Maude Westman

Region Västernorrland, ersättare

Maria Höglund

Arbetsförmedlingen, ersättare

Pär Eriksson

Förbundschef

 

Sidan uppdaterades

2018-04-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Pär Eriksson
Utvecklingsstrateg, Tillväxtavd.

Förbundschef Samordningsförbundet
0660 - 886 30
070 - 62 08 491
Skicka e-post

Adress till Samordningsförbundet:
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
Kronan, Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik

Ny gemensam hemsida för länets samordningsförbund www.samordningsforbundet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster