Du är här:

Rapporter och projektarbeten inom Samverkan

Projekt

2010 

Utveckling av vård för sjuka äldre

Vårdsamverkan Örnsköldsvik, d v s primärvården, sjukhuset, ambulansen och kommunen i samverkan, har via stimulansmedel fått möjlighet att utveckla och förbättra vården för de mest sjuka äldre.

Satsningen, som sträcker sig över tre år, inriktas på fyra områden:

  • prehospital triagering i hemmet, dvs en bedömnng av patientens sjukdomstillstånd redan i hemmet
  • proaktiv vårdplanering (elektiv och akut), d v s aktiv planering av kommande vårdbehov
  • alternativa vårdformer för äldre.  Nya sätt att ta hand om patienter, som inte behöver aktuens vård.
  • översyn över äldres vistelse på akuten, med ambitionen att tiden ska vara så kort som möjligt och vårdmiljön anpassad till de äldre.

All information runt projektet samlas på Region Västernorrlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporter


2013

Marte Meo i demensvård 2002-2010PDF

2010

Slutrapport Strokeprocessen
Författare: Gunilla Leiderlöf, processledare
Slutrapport Utbildningsuppdrag  (Strokeprocessen) - Utbildning och praktisk handledning för hemtjänstpersonal avseende strokerehabilitering.
Författare: Gunilla Leiderlöf, processledare
Slutrapport Informationsöverföring, del 2  (Strokeprocessen) - Kvalitetssäkra befintlig informationsöverföring som rör rehabilitering från slutenvård och kommun till primärvård.
Författare: Gunilla Leiderlöf, processledare
Slutrapport Informationsöverföring  (Strokeprocessen) - Kvalitetssäkring av befintlig informationsöverföring gällande strokedrabbade personer från slutenvård och kommun till primärvård.
Författare: Gunilla Leiderlöf, processledare
Slutrapport Demensprocessen
Författare: Catharina Ericsson, processledare
Rapport studieresa Kalmar  (Demensprocessen)
Författare: Catharina Ericsson, processledare
Granskning av transportteamet Örnsköldsviks kommun  - Brukarrevision
Författare: Michael Bäckström
Granskningsrapport av Översjäla serviceboende  - Brukarrevision
Författare: Michael Bäckström

2009

Gemensam Arbetsmarknadsenhet 2010  - Ett initiativ från Omsorgsnämnden och Humanistiska nämnden
Författare: Frida Bylin
Utvärdering av samverkansarbetet i Örnsköldsvik  - Hur har ledningsarbetet fungerat?
Författare: Margareta Bolinder och Peter Möllersvärd
Utvärdering av Processtödet inom Samverkan i Örnsköldsvik
Författare: Frida Smedberg

2008

Samlat arbetsmarknadsarbete för arbetslösa unga vuxna i Örnsköldsviks kommun, 2008
Författare: Frida Bylin

2007

Inventering av personer med psykiska funktionshinder
Författare: David Rosenberg, Rolf Dalin och Eva Westin
Psykiatrisamverkan i Örnsköldsvik
Författare: Margaretha Hägglund
Att komma igång  - En utvärdering av Baspprojektet
Författare: David Rosenberg

2006

Kartläggning av behovet av utredningsresurs för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder i Örnsköldsvik
Författare: Margaretha Hägglund

Sidan uppdaterades

2018-03-09

Sidansvarig:

Mer information