Lokala samverkansgruppen (LSG)

Har till uppgift att...

 • identifiera och besluta om prioriterade samverkansområden.
 • säkerställa att samordnad rehabilitering organiseras med utgångspunkt från en helhetssyn på varje individs behov och förmåga samt den totala samhällsnyttan.
 • initiera gemensamma insatser över sektorsgränser samt föreslå finansieringsformer.
 • ge samverkansuppdrag till tillfälliga projektgrupper samt aktivt följa upp och ta ställning till uppdragens resultat.
 • skapa motivation och legitimitet för samverkansarbetet i sina linje- organisationer.
 • ge förutsättningar för samverkan och skapa förändringar av styrsystem, uppföljningssystem och organisationsstruktur i linjeorganisationerna så att samarbete gynnas.
 • stimulera lokalt erfarenhetsutbyte och genomföra gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.
 • informera och sprida kunskap om respektive myndighets uppdrag och verksamhet.
 • en gång per år planera och arrangera ett gemensamt samverkansseminarium.
 • vara ledningsgrupp för Personliga ombuden.
 • vara beredningsgrupp för Samordningsförbundet.

​Prioriterade områden 2016-2017

 • Ungas etablering
 • Psykisk hälsa
 • Missbruk och beroende
 • Folkhälsa

Mötesanteckningar

Medlemmar 2017

Pär Eriksson                 Samordningsförbundet           Ordf.

Christina Norberg         Social utredning                      Välfärdsförvaltningen

Maria Nilsson               Arbetsmarknad och integration Välfärdsförvaltningen

Mats Gidlund                 Socialt stöd                            Välfärdsförvaltningen

Maria Ingelsson            Elevhälsan                              Bildningsförvaltningen

Sune Westberg             Kultur och fritid                       Samhällsbyggn.förv.

Vanja Östman               Tillväxtavdelningen                Kommunledningsförv.

Helene Bylund               Primärvården                        Landstingsdrivna HC

Jonas Alexandersson    Primärvården                        Privatdrivna HC

Åsa Matero                   Vuxenpsykiatrin                     Landstinget Västernorrland

Lena Berglund Friberg  Barn- och ungdomspsyk.      Landstinget Västernorrland

Inger Johansson            Barnkliniken Öviks sjukhus  Landstinget Västernorrland

Magnus Westling           Samverkansansvarig            Försäkringskassan

Mattias Carlsson           Sektionschef                         Arbetsförmedlingen

Kjerstin Svedberg          Närpolischef                          Polisen


Sidan uppdaterades

2017-06-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Pär Eriksson
Ordförande
0660 - 886 30


per.eriksson@ornskoldsvik.se