Lokala samverkansgruppen (LSG)

Har till uppgift att...

 • identifiera och besluta om prioriterade samverkansområden.
 • säkerställa att samordnad rehabilitering organiseras med utgångspunkt från en helhetssyn på varje individs behov och förmåga samt den totala samhällsnyttan.
 • initiera gemensamma insatser över sektorsgränser samt föreslå finansieringsformer.
 • ge samverkansuppdrag till tillfälliga projektgrupper samt aktivt följa upp och ta ställning till uppdragens resultat.
 • skapa motivation och legitimitet för samverkansarbetet i sina linje- organisationer.
 • ge förutsättningar för samverkan och skapa förändringar av styrsystem, uppföljningssystem och organisationsstruktur i linjeorganisationerna så att samarbete gynnas.
 • stimulera lokalt erfarenhetsutbyte och genomföra gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.
 • informera och sprida kunskap om respektive myndighets uppdrag och verksamhet.
 • en gång per år planera och arrangera ett gemensamt samverkansseminarium.
 • vara ledningsgrupp för Personliga ombuden.
 • vara beredningsgrupp för Samordningsförbundet.

​Prioriterade områden 2018

 • Ungas etablering
 • Psykisk hälsa
 • Missbruk och beroende
 • Folkhälsa

Mötesanteckningar

Medlemmar 2018

Pär Eriksson                 Samordningsförbundet           Ordf.

Christina Norberg         Social utredning                      Välfärdsförvaltningen

Maria Nilsson               Arbetsmarknad och integration Välfärdsförvaltningen

Jessica Persson           Socialt stöd                            Välfärdsförvaltningen

Maria Ingelsson            Elevhälsan                              Bildningsförvaltningen

Sune Westberg             Kultur och fritid                       Samhällsbyggn.förv.

Vanja Östman               Tillväxtavdelningen                Kommunledningsförv.

Helene Bylund               Primärvården                        Regionsdrivna HC

Maria Morian                 Primärvården                        Privatdrivna HC

Petter Nilsson                Vuxenpsykiatrin                     Region Västernorrland

Lena Berglund Friberg  Barn- och ungdomspsyk.      Region Västernorrland

Inger Johansson            Barnkliniken Öviks sjukhus  Region Västernorrland

Magnus Eurenius Westling  Samverkansansvarig      Försäkringskassan

Maria Höglund               Sektionschef                         Arbetsförmedlingen

Dick Danielsson            Närpolischef                          Polisen


Sidan uppdaterades

2018-09-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Pär Eriksson
Ordförande
0660 - 886 30

070-62 08 491


per.eriksson@ornskoldsvik.se