Du är här:

Vad säger ungdomarna själva?

När man ska besluta om åtgärder för att stärka unga och unga vuxnas psykiska hälsa är det naturligtvis viktigt att försöka ta reda på vad de unga själva säger om detta. Nedan redovisas några röster.

  • Ungdomar säger att de mår bra när de har kompisar som de kan lita på, får stöd från föräldrarna och olika fritidsaktiviteter. De tycker att det är viktigt att inkludera alla i gemenskapen, vilket kan vara svårt då grupptrycket ofta hindrade dem från att våga gå fram till elever som är utanför. Ett grupptryck som ökar med åldern. De vill bli lyssnade på och delta i beslutsfattandet (källa: SLL, 2002).

  • De anser vidare att faktorer som arbetsbelastning i skolan, stress inför framtiden, utsatthet för kränkande behandling, bristande respekt, relationsproblem, alkohol och droger påverkar den psykiska hälsan. Tjejer verkar må sämre psykiskt än killar och det kan bero på att tjejer upplever högre krav i skolan, på utseende och stress inför framtiden. Enligt ungdomarna har situationen i skolan stor betydelse för hur man mår. Att skapa forum och få hjälp av vuxna när man mår dåligt ansågs vara viktigt, liksom att bli respekterad och lyssnad på (källa: Landstedt, 2005).

  • Den stora majoriteten känner sig dock trygga i hemmet och anser att föräldrarna har tid att lyssna på dem. De flesta är också nöjda med skolan och tycker att de får beröm av läraren. Däremot finns det ett större missnöje med fritidsutbudet och skolans arbetsmiljö, framför allt möjligheten till arbetsro. Många är också kritiska till skolans fysiska miljö (källa: Barnombudsmannen, 1999).

Slutsatser om unga och unga vuxnas psykiska ohälsa

Sidan uppdaterades

2016-08-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ola Bäckström
Utvecklingsledare psykisk hälsa, samordnare av handlingsplan för suicidprevention och kursen "Första hjälpen till psykisk hälsa" 
073 - 270 49 95
Skicka e-post