Du är här:

EU-stöd

Den vanligaste formen av EU-stöd i vår region är genom strukturfonderna. Fonderna motsvarar ungefär en tredjedel av EU:budget och har i syfte att minska skillnader i utvecklingsnivån mellan olika regioner och medlemsstater.

Det finns två strukturfonder:

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), som för närvarande är den största strukturfonden. Sedan år 1975 har den gett stöd till uppbyggnad av infrastruktur och till produktiva sysselsättningsskapande investeringar, framförallt till företag.

Europeiska socialfonden (ESF), upprättades år 1958 och ska främja integrering på arbetsmarknaden av arbetslösa och mindre gynnade befolkningsgrupper, främst genom stöd till utbildningsåtgärder.

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för den regionala fonden och ESF-rådet är förvaltande myndighet för socialfonden. De tar emot och bereder ansökningar.

Har du en projektidé eller frågor kring regionala och sociala fonden?
Kontakta gärna Jörgen Sundqvist, projektekonom via telefon 0660-886 92, eller e-post jorgen.sundqvist@ornskoldsvik.se

Sidan uppdaterades

2018-02-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Jörgen Sundqvist
Projektekonom
0660 - 886 92
Skicka e-post