Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

För tillfället finns det ingen information


Tillkännagivanden av justerade protokoll

Humanistiska nämndens socialutskott 2018-06-19
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-14
Humanistiska nämndens socialutskott 2018-06-13
Omsorgsnämnden 2018-06-13
Humanistiska nämnden 2018-06-12
Humanistiska nämnden sekretess 2018-06-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-12
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2018-06-12
Humanistiska nämndens socialutskott 2018-06-05
Kommunstyrelsen 2018-06-05
Humanistiska nämndens socialutskott 2018-05-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29
Kommunfullmäktige 2018-05-28
Kostnämnden 2018-05-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15
Myndighetsnämnden 2018-05-15
Revisionen 2018-05-08

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Tillkännagivande, Överförmyndarens mottagningstider under 2018
Tillkännagivande av länsstyrelsen i Västernorrland, beslut enligt miljöbalken, Almer Oil & Chemical Storage AB, tillstånd att hantera och lagra oljeprodukter och kemiska produkter samt mellanlagra farligt avfall på fastigheterna Hörnett 50:1 samt Örnsköldsvik 2:5 och 11:2 i Örnsköldsviks kommun (551-4353-15)
Tillkännagivande av länsstyrelsen i Västernorrland, ansökan enligt miljöbalken, om tillstånd till villkorsändring,Solberg vindkraftspark i Örnsköldsvik och Åsele kommuner (Lst Vnrl 551-1344-18)
Anslag kungörelse - Samråd Örnsköldsvik 8:27 m.fl. Detaljplan

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2018-03-02

Sidansvarig:

 Kontakta oss