Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Verksamheter i kommunen blev HBTQ-certifierade

Verksamheter inom kommunen blev i torsdags HBTQ-certifierade av RFSL *, nämligen personalavdelningen, tillväxtavdelningens ledningsgrupp och ansvariga för projektutveckling.

Hos de certifierade verksamheterna har medarbetarna genomgått en utbildning med HBTQ-perspektivet i fokus och som berör mångfald i arbetslivet, jämställdhet, diskriminering, normer, likabehandling och likvärdigt bemötande.

De certifierade verksamheterna har också utformat handlingsplaner för åren 2016-2018. Dessa kommer att vara grund för kommunen i sin helhet i det fortsatta arbetet utifrån mänskliga rättigheter och mångfald.

Certifieringen innebär ett viktigt steg mot är att vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun och arbetsgivare, vilket är ett av kommunfullmäktigemålen.

* HBTQ står för homo-, bi-, trans- och queerpersoner och RFSL är Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2015-12-21

 Kontakta oss

Katarina Straschman
Personalspecialist 
0660 - 881 36
Skicka e-post

Anchela Signell
Personalspecialist
0660 - 887 74 
Skicka e-post