Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Umeå universitet presenterar delresultat i uppföljningen av stadshusförändringarna

De forskare från Umeå universitet som följer upp stadshusförändringarna i Örnsköldsviks kommun har nu sammanställt ett preliminärt resultat av den andra uppföljningen i stadshuset Kronan. Detta presenterades i dagarna för medarbetare i Kronanhuset, som är helt anpassat för ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Uppföljningen gjordes i höstas, sex månader efter flytten. I studien ingår frågor om nöjdhet med utformningen av kontoret, besvärande förhållanden, hälsa och samarbete.

Det preliminära delresultatet visar att samarbete mellan olika arbetsgrupper och datorstöd upplevs som något bättre, men att besvär av till exempel bristande avskildhet och ljud ökat något efter flytten. Man kan också se att stillasittandet minskat något, men att arbetsställningen ibland kan ge besvär. Hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer ligger fortfarande på en bra nivå och de flesta medarbetarna är nöjda med utformningen av kontoret. Personer med hörselbesvär eller som känt långvarig stress är mindre nöjda med utformningen av kontoret än andra.

– Det är en stor förändring som skett för berörda medarbetare. Forskningsresultaten hjälper oss att hitta förbättringsområden och kompletterar det vi har kunnat fånga upp på andra sätt. Nu fortsätter vi att planera för att göra justeringar där vi ser att det behövs. Lokalen har en hög nyttjandegrad eftersom vi blivit fler medarbetare, så bland annat behöver vi hitta fler utrymmesmässiga lösningar, säger Elisabeth Österlund, chef för konsult- och serviceförvaltningen.

Umeå universitet kommer att leverera en mer detaljerad rapport av delresultatet i maj.

Uppföljningen är långsiktig och sker genom enkäter till berörda medarbetare, fokusgruppsintervjuer, observationer och mätningar av fysisk aktivitet. Detta skedde först innan flytt, sedan sex månader efter flytt och kommer slutligen att ske ett och ett halvt år efter flytt, i båda stadshusen, innan ett slutresultat kan presenteras i slutet av 2017.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2016-03-08

 Kontakta oss

Lisbeth Slunga Järvholm
överläkare, docent
arbets- och miljömedicin, Umeå universitet
090-785 24 54
Skicka e-post

Nils Hörnström
t.f. personaldirektör
Örnsköldsviks kommun
0660-886 25 eller 072-506 04 02
Skicka e-post