Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Regnbågsvecka 21-27 november

Glädjeteatern uppträder på Kronan 2015

En viktig del i Örnsköldsviks utveckling är arbetet för en öppen kommun. Att arbeta för en fördomsfri miljö i Örnsköldsvik där homo-, hetero-, bisexuella och transpersoner accepteras på lika villkor och där vi ser människan i ett öppet samhälle som inte är slutet och fördomsfullt.

En viktig del i Örnsköldsviks utveckling är arbetet för en öppen kommun. Att arbeta för en fördomsfri miljö i Örnsköldsvik där homo-, hetero-, bisexuella och transpersoner accepteras på lika villkor och där vi ser människan i ett öppet samhälle som inte är slutet och fördomsfullt. Kommunen samordnar och sammanställer aktiviteter som sker under veckan kopplat till öppenhet och allas lika värde.

REGNBÅGSMÄRKNING Företag, näringsidkare och föreningar har möjlighet att bidra genom att bli regnbågsmärkta. Det kan man göra på olika sätt- sätta upp regnbågsflaggan i form av klistermärke, beställs på tillväxtavdelningen, fasadflagga på stan kan lånas hos CESAM, flagga till föreningar delas ut av Västernorrlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och Örnsköldsviks kommun.

GLÄDJETEATERN Succen från i fjol upprepas! Tisdag till fredag under regnbågsveckan finns det möjlgihet för stadsnära företag/arbetsplatser att boka en sångstund med Glädjetetatern. De sjunger ca 15 minuter på temat vänskap, tolerans och vänskap. Anmäl ert intresse senast fredag 13 november till tillväxtavdelningen.

Mer information om regnbågsmärkning, Glädjeteatern och aktiviteter finns på www.ornskoldsvik.se/regnbagsveckan

Regnbågsveckan finns också på facebook.
https://www.facebook.com/RegnbagsveckanOrnskoldsvik/?fref=tslänk till annan webbplats


Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2016-10-26

 Kontakta oss

Ann-Sofie Sjölund
Utvecklingsstrateg
073-275 10 86
Skicka e-post