Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Partnerskap ska ge bredd i Örnsköldsviks utvecklingsarbete

Gruppbild på partnerskapet för Örnsökldsviks utveckling

Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling. Främre fr.v: Magnus Haglund, Anna-Britta Åkerlind, Sofia Olsson, Magnus Hallberg, Peder Sundström, Madelene Sundberg. Bakre raden: Agneta Alenius Madsen, David Wahlén, Vanja Östman, Glenn Nordlund, Anita Edlund, Hans Hallin. Saknas på bilden gör Ragnhild Backman.

Nu är det klart vilka nio personer från olika organisationer som tillsammans med fyra kommunala representanter kommer att utgöra det så kallade partnerskapet i det fortsatta utvecklingsarbetet Världsklass Örnsköldsvik. De är:

 • Anita Edlund nominerad av Svenska ishockeyförbundet samt Riksidrottsstyrelsen/SISU-styrelsen
 • Magnus Hallberg nominerad av Processum
 • Sofia Olsson nominerad av Bygderådet
 • Ragnhild Backman nominerad av Cesam
 • Peder Sundström nominerad av Höga Kusten Destination AB
 • Hans Hallin nominerad av Handelskammaren och Industrigruppen
 • David Wahlén nominerad av Örnsköldsviks Musiksällskap
 • Madelene Sundberg nominerad av Åkroken och Idéforum
 • Agneta Alenius Madsen nominerad av Företagarna
 • Kommunens representanter i partnerskapet är förutom kommunalråden Glenn Nordlund och Anna-Britta Åkerlind, kommundirektör Magnus Haglund och tillväxtchef Vanja Östman.


Partnerskap för utveckling

Partnerskapet är den form för samtal och samverkan som kommunens politiska ledning har bjudit in till och innebär ett handslag på att kommun näringsliv, föreningar och offentliga organisationer utvecklar Örnsköldsvik tillsammans. Partnerskapet leds gemensamt av kommunstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) och oppositionsråd Anna-Britta Åkerlind (C).

– Det är både viktigt och inspirerande att få starta ett arbete tillsammans med dessa personer, säger Glenn Nordlund. De är eldsjälar som brinner för Örnsköldsviks utveckling och tillsammans står de för en riktigt bred kompetens inom många områden.

Partnerskapets strategiska samtal kommer att ge riktning för arbetet inom Världsklass Örnsköldsvik. Gruppen kommer att mötas fyra gånger per år med start i september.

Världsklass Örnsköldsvik

Världsklass Örnsköldsvik är ett utmaningsdrivet utvecklingsarbete där organisationer eller medborgare möts och kan bidra i olika utvecklingssatsningar genom eget engagemang och initiativtagande. Utgångspunkten är ett antal utpekade utmaningar och Världsklass Örnsköldsvik organiserar arbetet, bjuder in till möten mellan människor och bidrar med resurser för att stimulera till nya initiativ för utveckling av Örnsköldsvik.

De nio utmaningarna som är utgångspunkten för utvecklingsarbetet handlar om att:

 • Skapa närhet till omvärlden
 • Hitta rätt kompetens
 • Öka kreativitet, innovation och entreprenörskap
 • Bygga framgångsrika regioner
 • Utveckla ett attraktivt utbud
 • Skapa öppenhet och dynamik
 • Tillvarata ny befolkning
 • Nyttja potentialen hos äldre

Aktuelltartikel publicerad av: System

2018-01-10

 Kontakta oss

Glenn Nordlund
Kommunstyrelsens ordförande 0660-881 53, 070-55 88 153
Skicka e-post

Anna-Britta Åkerlind
Oppositionsråd
0660-882 06, 073-27 04 968
Skicka e-post

Frida Knutsson
Utvecklingsledare för Världsklass Örnsköldsvik
0660-883 26, 073-275 10 84
Skicka e-post