Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Partnerskapet för Världsklass Örnsköldsvik uttalar sig om BB:s betydelse för Örnsköldsvik

Partnerskapet är den form för samtal och samverkan som kommunens politiska ledning har bjudit in till. Det innebär ett handslag på att kommun näringsliv, föreningar och offentliga organisationer utvecklar Örnsköldsvik tillsammans.

Ur ett tillväxt- och utvecklingsperspektiv är det nödvändigt att Örnsköldsvik får behålla BB, barn-och kvinnoklinik. Utan den verksamheten nära medborgarna, riskerar investeringstakten och befolkningsutvecklingen att vända nedåt i Örnsköldsvik. Med det kommer minskade skatteintäkter som ytterligare försämrar en ansträngd offentlig ekonomi.

När landstingets politiker inom kort går till beslut om de föreslagna besparingsåtgärderna, så önskar vi att de besluten tas med ett beaktande av vilka samhällseffekter de får i stort och inte enbart för landstinget som organisation. Vi vill därför bidra med några sådana infallsviklar.

Det finns ett gammalt antagande om att jobb och företag är det som lockar människor till en plats. Sanningen är att det fungerar tvärt om. Företag och arbetstillfällen dras till och uppstår på platser där människor vill vara. Vi måste utveckla våra norrländska städer till platser där människor vill vara. Där familjer vill bo och bygga sina liv. Utan den grundtrygghet som ett BB utgör försvåras möjligheten att bli konkurrenskraftiga och ett attraktivt alternativ för människor i familjebildande ålder. Då riskerar vi att förlora dem till andra regioner i världen, inte till andra orter i Västernorrland.

Större städer med brett utbud utvecklas och attraherar människor nästan som ett självspelande piano. Så är inte fallet för oss. Vi måste jobba hårdare för att konkurrera om resurser och människor. Trots att det finns en osäker tillgång till BB väljer unga människor att bo i större städer. Det motsatta gäller för oss. Att kunna erbjuda upplevd och faktisk trygghet och närhet till ett BB, barn-och kvinnoklinik är en av våra viktigaste verktyg för att attrahera kompetent arbetskraft till våra företag och verksamheter.

Varje anställd på BB bär anställda inom service och handel, genom både sina skattepengar och sin konsumtion. För varje jobb som förloras direkt i samband med en eventuell nedläggning av BB brukar denna effekt uppskattas till två förlorade jobb i det omkringliggande samhället.

Det är också viktigt att ha ett längre perspektiv kring resursfördelning och effektivisering med tanke på den kommande regionbildningen. Den öppnar upp för fler och nya möjligheter till samnyttjande och samarbete över befintliga länsgränser. Det är där den verkliga möjligheten till storskalighetsvinster, samverkanslösningar och specialisering måste ligga.

Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling, Världsklass Örnsköldsvik 2016-09-23

Hans Hallin
Ragnhild Backman
Agnetha Alenius Madsen
Magnus Hallberg
Madelene Sundberg
Peder Sundström
David Wahlén
Anita Edlund
Sofia Olsson
Magnus Haglund
Vanja Östman
Glenn Nordlund
Anna-Britta Åkerlind


Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2017-12-28

 Kontakta oss

Glenn Nordlund (s)
Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordf
Skicka e-post

Anna-Britta Åkerlind (c)
Kommunalråd Alliansen
Skicka e-post