Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ortsvandringar – nytt grepp inom bygdeutveckling 

Med ortsvandringar tar kommunens landsbygdsprojekt ”Bygd och stad i balans 2.0” ett helt nytt grepp i sitt arbete med att utveckla kommunens bygder.

Ortsvandringar innebär att lokala företagare, fastighetsägare och föreningsaktiva på orten tillsammans med representanter från kommunens tillväxtavdelning och samhällsbyggnadsförvaltningen gör ”besiktande vandringar” där de tittar på den fysiska miljön i en vald del av orten. Det kan till exempel handla om hur den gemensamma miljön vårdas för snygghet och trivsel, fastighetsunderhåll, skyltning, med mera.

Vandringen resulterar i en gemensam bedömning av vad som är möjligt att åtgärda genom snabba lösningar och vad som behöver hanteras på lite längre sikt. Efter genomförd ortsvandring återkopplar projektet till respektive ansvarig vilka åtgärder eller förbättringsmöjligheter man sett under vandringen.

– En hel del går förhoppningsvis att lösa genom enkla insatser. Annat kan bli frågor som man får ta vidare till lokala utvecklingsgrupper, kommunala organisationen osv. Vissa observationer kommer troligen att gälla sådant som bör tillföras underlaget när kommunen tar fram nya översiktsplaner, säger Lena Lindström, näringslivsutvecklare vid Örnsköldsviks kommun.

De första ortsvandringarna genomförs i Husum och Bredbyn, 2 juni som får vara s.k. piloter. Planen är sedan att gå vidare med ortsvandringar i övriga serviceorter och bygder enligt ett rullande system.

– Vi ser detta som ett bra sätt att möta medborgarna på plats, det är ju de som kan sin bygd. Jag ser fram emot en givande vandringspremiär på torsdagkväll, säger Lena Lindström.

 

Mer om "Bygd och stad i balans 2.0"

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-06-01