Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Örnsköldsviks kommuns första elbil har rullat in

Kommunens första elbil

Glenn Nordlund och Anna-Lena Lindberg redo för provtur i Örnsköldsviks kommuns första elbil

I Paris pågår ett stort klimatmöte och i Örnsköldsvik tog kommunen 2 december ett symboliskt steg i samma riktning. Då levererades nämligen den första eldrivna bilen till kommunens bilpool.

Det var kommunalrådet Glenn Nordlund som tillsammans med Anna-Lena Lindberg, förtroendevald i kommunstyrlesen och "elbilsmotionär", som fick ta emot bilnycklarna och sedan rulla iväg på en ljudlös provtur.

– Rent symboliskt är det en betydlesfull händelse. Det är angeläget att kommunen går före och visar vägen, sade Anna-Lena Lindberg.

Testfärden gick bra och Glenn Nordlund konstaterade att elbilen gärna blir ett förstahandsval, varpå han styrde färden mot Melansel.

Treårig elbilssatsning
Örnsköldsviks kommun har beslutat att inom tre år köpa in tio elbilar till den egna fordonsparken. Det handlar både om transportfordon och personbilar som kommer att ingå i den bilpool som används av hemtjänsten och för andra tjänsteuppdrag. Förutom den första personbil som nu levererades, kommer även en bensindriven transportbil att ersättas av ett eldrivet fordon i januari.

Elbilarna drivs av förnyelsebar el genom kommunens gällande avtal för elinköp. Energiförbrukningen beräknas till 1,5KWh/mil för personbilen och 1,6KWh/mil för transportbilen. Beräknad körsträcka på en laddning är cirka 15 mil, men kan variera efter säsong.

Inköpet av elbilar ligger väl i linje med kommunens övergripande mål att vara en klimatsmart och hållbar kommun. Örnsköldsviks kommun har tidigare fattat ett inriktningsbeslut om att i första hand köpa in fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel. Därefter ledde en motion ”Satsa på miljön – kör elbil” från Anna-Lena Lindberg (C), till att mer- och kringkostnader utreddes och att kommunstyrelsen i mars 2015 kunde fatta beslut om inköp av tio fordon.

Beroende på fördelning av fordonstyper beräknas merkostnaden till 200 000 – 600 000 kronor för en treårsperiod. För varje befintligt fordon som ersätts med en elbil beräknas minskningen av koldioxidutsläpp till mellan 1,0 och 1,4 kilo per mil beroende på fordonsslag.

De två första elfordonen är av märket Renault. De är inköpta genom kommunens deltagande i en central upphandling som samordnats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stockholms stad.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-12-02