Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Örnsköldsviks kommun minskar låneskulden

Örnsköldsviks kommun minskade sin låneskuld under 2014 med 11 621 kronor per invånare till 64 980 kronor. En nyligen presenterad rapport från Kommuninvest visar att Örnsköldsviks minskande låneskuld innebär att kommunen under de senare åren har förbättrat sin position i relation till kommunsverige totalt där låneskulderna ökar. Kommunen har nu en skuld per invånare som är ungefär i nivå med övriga större städer i Sverige och vid utgången av förra året hade mer än 40 kommuner högre låneskuld per invånare.  Örnsköldsvik har också högre tillgångar än genomsnittskommunen.

- Kommuninvests rapport visar att vårt målmedvetna arbete med att skapa en starkare och tryggare finansiell situation gett tydliga resultat, kommenterar kommunstyrelseordförande Glenn Nordlund.

Kommuninvest är ett kommunalt finanssamarbete där 272 kommuner och 8 regioner idag är medlemmar. Årligen publicerar man två rapporter varav ”Den kommunala låneskulden 2015” är den senaste. Här framgår det att Örnsköldsviks kommun nu ligger bland de kommuner som har låneskulder i intervallet 60 000 - 80 000 kronor per invånare. Målsättningen är också att kommunen ska fortsätta att förbättra sig i jämförelse med riket i snitt.

Kommuninvest gör även en årlig riskvärdesanalys utifrån kommunens ekonomiska läge. Den visar att man kontinuerligt har sänkt riskvärdet för Örnsköldsviks kommun varje år sedan 2009. Av de 272 medlemskommunerna finns nu Örnsköldsvik med bland de 25 kommuner i intervallet där riskvärdet är lägst.Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2015-11-30

 Kontakta oss

Glenn Nordlund
Kommunstyrelsens ordförande
0660 - 881 53
Skicka e-post


Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
0660 - 881 71
Skicka e-post