Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Örnsköldsvik förbättrar sig kraftigt enligt kvalitetsundersökning

Örnsköldsviks kommun gör en mycket stark förbättring i senaste Kommunkompassen – Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utvärdering av svenska kommuners kvalitetsarbete. Resultatet på 551 poäng är nästan 100 poäng bättre än genomsnittet och klättringen är ovanligt stark jämfört med både andra kommuner och kommunens första deltagande 2013.

Detta är mig veterligen den kraftigaste klättringen från en mätning till nästa som någon kommun hittills har gjort, säger Lars Strid, projektledare vid SKL med mångårig erfarenhet av Kommunkompassen.

Kommunkompassen är ett verktyg som kommunerna kan använda sig i sitt utvecklingsarbete i och med att den ger en bild av hur duktig kommunen är på att förbättra sig inom områdena offentlighet och demokrati, tillgänglighet och medborgar-/brukarorientering, politisk styrning och kontroll, ledarskap, ansvar och delegation, resultat och effektivitet, kommunen som arbetsgivare – personalpolitik, verksamhetsutveckling samt kommunen som samhällsbyggare.

– Jag är stolt över hur arbetet har skett på bred front för att uppnå det här resultatet, säger kommundirektör Magnus Haglund. Men vi har givetvis många frågor att hugga tag i framöver, och viktigast av allt är givetvis att resultatet i detta arbete ska märkas i hur medborgarna upplever kvaliteten på våra tjänster och service.

– Framförallt inom tillgänglighet och brukarorientering måste vi bli bättre, fortsätter han. Dessutom tror jag att servicedeklarationer är en bra sak att på allvar börja fundera på. Min uppfattning är att ett ”avtal” mellan medborgare och kommun är bra för alla inblandade, det tydliggör vad vi ska leverera och vad kunden/brukaren kan förvänta sig.

Kort sammanfattning av Örnsköldsviks resultat i Kommunkompassen 2015

Örnsköldsviks kommun genomförde sin första Kommunkompass i februari 2013 och resultatet då var 441 poäng. I 2015 års utvärdering visar kommunen på en stor förbättring från 441 till 551 poäng.


Kort sammanfattning av Örnsköldsviks resultat i Kommunkompassen 2015

Inom ”Offentlighet och demokrati”, ”Kommunen som arbetsgivare, personalpolitik” och ”Verksamhetsutveckling” har de största förbättringarna skett på cirka 20 poäng per område. Inom övriga områdena har det även skett förbättringar vilket resulterat i att kommunen idag ligger en bra bit ovanför det genomsnitt som finns för alla de kommuner som genomfört en undersökning de senaste fyra åren. Genomsnittet är 460 poäng för alla undersökningar.

”Tillgänglighet och brukarorientering” är ett område med förbättringspotential där kommunen ligger under genomsnittet. Exempelvis är frågan ”Hur arbetar kommunen med system för service-/kvalitetsdeklarationer, samt synpunkts- och klagomålshantering för medborgare/brukare?” är viktiga i det framtida utvecklingsarbetet.

Om kommunen skulle jämföra sig med de kommuner som kommit längst med sina förbättringar utifrån Kommunkompassen så finns det idag enbart en handfull kommuner som kommit över 600 poäng strecket. Dessa har ofta arbetat med Kommunkompassen under flera års tid. Utvärderarna framhåller att kommunens förbättringar är imponerande.

Läs hela rapporten på SKL:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2015-05-08