Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Öppet samråd - val av romska representanter till minoritetsrådet

Måndag 17 oktober bjuder Örnsköldsviks kommun in till öppet samråd för val av romska representanter till kommunens minoritetsråd. I direkt anslutning till samrådet hålls ett årsmöte för bildandet av romsk förening.

Vid samrådet medverkar kommunalråd Per Nylén för att berätta om minoritetsrådets arbete. Syftet med rådet är bland annat att synliggöra de nationella minoriteternas behov och stärka deras rätt till inflytande i frågor som berör dem.

Det öppna samrådet hålls i stadshuset Kronan på Järnvägsgatan 6 i Örnsköldsvik. Mötet börjar klockan 18:00, måndag 17 oktober.

Alla intresserade är välkomna!

 

Här kan du läsa mer om Örnsköldsviks kommuns minoritetsråd.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-10-14

 Kontakta oss

Moa Birgersson
Utredningssekreterare
0660 - 881 40