Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nytt utvecklingsarbete med fokus Örnsköldsviks utmaningar

Efter de tidigare framgångsrika satsningarna Vision 2008 och Världsklass 2015 fortsätter nu utvecklingsarbetet i Örnsköldsvik. Det nya utveklingsarbetet för platsen Örnsköldsvik kommer att dra igång i början 2016 och tar avstamp i de utmaningar som presenteras i omvärldsanalysen från 2014.

Utmaningarna som Örnsköldsviks står inför är indelade i fyra olika arenor: livsarenan, affärsarenan, besöksarenan och Örnsköldsvik i världen. I början på nästa år kommer kommunen bjuda in till dialog för att fånga upp organisationer och medborgares engagemang för att tillsammans hitta lösningar på platsens utmaningar. Den kommunala organisationen kommer fortsatt att delta både som utvecklingsaktör och som en möjliggörare för andra som vill bidra till utveckling av Örnsköldsvik.

Delaktighet, medskapande och samverkan kommer vara centrala komponenter i arbetet framåt. Under november 2015 genomförs workshops med ett tiotal intressentgrupper med fokus på Örnsköldsviks platsvarumärke. Resultatet av dessa blir en viktig byggsten i det nya utvecklingsarbetet.


Aktuelltartikel publicerad av: System

2018-01-10

 Kontakta oss

Vanja Östman
Tillväxtchef
0660 - 886 82
Skicka e-post