Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nytt nummer av Nolaskogs

Årets sista nummer av Nolaskogs når kommunens hushåll 15 december. Där kan du läsa om en kultursatsning som bygger broar mellan elever på Mellanselskolan och om förskolebarnen på Hållänget som jobbar med smarta skärmar.

Vi ger en inblick i verksamheten för personer som tar del av insatser enligt lagen om stöd och service och berättar om ett nytt LSS-boende som snart slår upp sina dörrar.

Du får också möta en medarbetare som i mer än 30 år varit verksam inom kommunens socialtjänst med fokus på barn och unga. Erfarenheter som nu kommer andra kollegor till del genom handledarskap.

Du kan också läsa om bygdeutveckling genom samverkan, dialogmöten för centralortens utveckling samt pågående förändring inom turistservice.

För den som vill ha ett avbrott i julstöket tipsar vi om en aktuell utställning på museet. Där uppmärksammas kulturhistoriskt intressanta trähus, väl värda att lyfta blicken mot under en stadspromenad.

Nolaskogs delas ut till kommunens alla hushåll. Det går också att få Nolaskogs inläst som taltidning via landstingets inläsningstjänst.

Här på webben finns tidningen som tillgänglighetsanpassad pdf
Aktuellt nummer, Nolaskogs 4PDF

Arkiv tidigare utgåvor


En riktigt god jul önskar vi alla våra läsare
Redaktionen för Nolaskogs

 

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-12-14