Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nytt nummer av Nolaskogs

Årets sista nummer av kommunens informationstidnng, Nolaskogs, tar bland annat fasta på ungdomars och nyanländas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Läs om satsningen ”Dubbelt upp” där kommunen utmanar privata arbetsgivare att för varje ungdom de anställer, kommer också kommunen att ge jobb till en ung person. Nyanlända akademiker kan söka en intensivare variant av svenska för invandrare för att snabbare vara redo för arbetsmarknaden där deras yrkeskunnande kan vara precis vad som efterfrågas.

Vi berättar om vård- och omsorgsboendet som satsar på ett strukturerat bemötande för att lindra de boendes symptom från demens. En trygg klippa i mångas tillvaro är hemtjänsten. Möt Ann-Christine som dagligen kör åtskilliga mil på landsbygden för att ge hjälp och service i hemmet. Ett arbete som hon trivs förträffligt med. För den som behöver ett lyssnade öra eller råd och stöd i sin situation som anhörigvårdare finns kommunens anhörigvårdare att vända sig till.

Möt också Ylva och Berit, två klarsynta bibliotekarier, som skapade ett eget system som gör att låntagarna enkelt hittar vad de söker. Böckerna ställs upp enligt ämnesoråden istället för fackmässiga koder. En idé som de båda välförtjänt kammande hem ett nationellt nytänkarpris för.

Inom området natur och friluftliv berättar vi om planerna på att skapa ett naturreservat på Herrgårdsudden i Köpmanholmen. Husån ska bli ett fiskeparadis genom förstärkt naturvård och på Rutberget väntar en ny grillstuga

Så här i jultid kommer också konsumenttips till dig som handlar via nätet.

En riktigt skön jul tillönskas våra läsare!
Redaktionen för Nolaskogs

Nolaskogs delas ut till kommunens alla hushåll. Tidningen går även att få inläst via landstingets inläsningstjänst.
Här på webbplatsen hittar du Nolaskogs 4 som en tillgänglighetsanpassad pdf-fil.PDF

Arkiv, tidigare nummer av Nolaskogs

 

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-12-14