Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nytt nummer av Nolaskogs

I höstnumret av Nolaskogs kan du läsa om hur ungdomarnas medborgarförslag resulterade i en skatepark i Örnsköldsvik. Övertygande i sitt intresse är också mannen som samlat tusentals MötleyCrüe-grejor och nu visar delar av sin samling på Örnsköldsviks museum. Fakta om utställningen, årets kulturfest och tips till evenemangsarrangörer har vi samlat på en sida.

Vi berättar också om Arkenskolan, en ny verksamhet där skoltrötta ungdomar får stöd och motivation att återvända till plugget.

Vidare möter du Ann-Britt som ger sin bild av hur det är att ha ett uppdrag som god man och som rekommenderar fler att följa hennes exempel. God man är en oerhört viktig och välkommen insats. Angelägen är också psykeveckan som går av stapeln 7-13 november. Ett bra tillfälle att öka sin förståelse för hur det kan vara att ha, eller leva nära någon som har, en psykisk sjukdom. Ökad kunskap och ifrågasättande av arbetssätt är också målet med en omfattande utbildning som pågår inom kommunens demensvård.

Slutligen funderar kommundirektören över mansrollen och vilka förväntningar vi lägger på varandra utifrån kön och andra stereotypa kategoriseringsgrunder. Ett resonemang som leder vidare till allas lika värde och mänskliga rättigheter.

Det var några glimtar ur det aktuella numret av kommunens informationstidning Nolaskogs. Den tryckta tidningen kommer till hushållen 10 oktober.

Här på webben hittar du Nolaskogs i form av en tillgänglighetsanpassad pdf.PDF

Nolaskogs går också att få inläst som taltidning

Arkiv, tidigare nummer av Nolaskogs.


Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2016-10-10