Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Många nöjda med kommunens mat och måltider

Kostavdelningen vid Örnsköldsviks kommun har under 2014 skickat ut måltidsenkäter i syfte att undersöka vad verksamheterna tycker om den mat som serveras. Totalt sammanställdes svar från 540 personer från boenden eller som får mat distribuerad via hemtjänsten, samt elever i matråd från nio olika skolor, från förskoleklass till årskurs nio.

Ett glädjande resultat sammanställdes där gästerna på kommunens boenden och de med matdistribution var övervägande positiva till måltiderna. Majoriteten av de svarande ansåg att maten smakar bra och att matsedeln är varierad. Flertalet av de boende äter upp hela måltiden, upplever att de känner sig mätt efteråt och att måltidsmiljön är trevlig. Personer med matdistribution äter vanligast upp halva måltiden och flertalet kompletterar sällan med tillbehör. Några av de många kommentarerna som kommit in från enkäterna är ”Välkomponerad mat, bra och mättande”, ”Belåten”, ”Jag får alltid god mat. Ett stort tack till er alla i köket, ni är verkligen duktiga”, ”Allt är bra!”.

Elevenkäten visade att majoriteten är nöjd med maten som serveras och att allt fler elever önskar vegetariska maträtter. Kostavdelningen arbetar med att införa fler vegetariska måltider inom skolan, detta för att minska miljöpåverkan och arbeta utifrån en hållbar måltid. Under 2013 var det 93 procent av eleverna som tyckte att kökspersonalen var hjälpsamma och trevliga medan siffran 2014 uppgick till 100 procent!

Så många många procent gav maten respektive betyg 1-5, bland boende vid kommunens äldreboenden.

Så många många procent gav maten respektive betyg 1-5, bland boende vid kommunens äldreboenden.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2015-02-03

 Kontakta oss

Matilda Söderlind
Kostutvecklare
Kostavdelningen
0660-88261
Skicka e-post