Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Leader Höga Kusten får startbesked

Jordbruksverket beslutade den 30 november 2015 att ge startbesked till Leader Höga Kusten bland de första i landet. Det betyder att arbetet med landsbygdsutveckling genom leadermetoden i kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik nu kan starta på riktigt.

Strategin – i egentlig mening en handlingsplan – är resultatet av brett processarbete. Bakom den står Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Örnsköldsviks kommun, Höga Kusten Turism AB, Västernorrlands idrottsförbund och Landstinget Västernorrland. Leaderområdet är en sammanslagning av två tidigare fristående leaderområden: ”gamla” Leader Höga Kusten (Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik) och Leader Sollefteå.

Strategins fokus är att skapa utveckling genom breddad arbetsmarknad och attraktiva boende- och besöksmiljöer. Det ska göras i form av större och mindre projekt inom insatsområdena Hållbar näringslivsutveckling och Attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling. För att lyckas med arbetet behövs samverkan på många sätt och nivåer liksom en vilja att tänka innovativt på flera plan

- Leader är ett bra verktyg för landsbygdsutveckling och med det breddade samarbetet som nu finns i vårt Leader område så får vi ännu mer kraft att jobba med dessa frågor ur ett lokalt perspektiv , säger Glenn Nordlund, kommunalråd i Örnsköldsvik.  I Örnsköldsvik är Leader värdefullt för att fortsatta arbetet med en Bygd och stad i balans.

Leader bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Leadermetoden bygger på så kallat trepartnerskap. Det betyder att den ideella, den privata och den offentliga sektorn samarbetar för att skapa utveckling. Formella ansökningar kommer man att kunna ta emot i början av 2016 men redan nu välkomnar man de som har funderingar kring projekt att ta kontakt med någon av verksamhetsledarna. Mer information och kontaktuppgifter finns på hemsidan, www.leaderhogakusten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Charlotte Westberg

2015-12-02

 Kontakta oss

Lena Lindström
Näringslivsutvecklare
0660 - 884 12
Skicka e-post

Mer information