Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kvalitetmätning verktyg för utveckling

För tredje året i rad har Örnsköldsviks kommun deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) ”Kommunens kvalitet i korthet” (Kkik). SKL har nu presenterat sammanställningen över de undersökningar som ingår och som genomfördes under 2014.

– Kkik är ett bra sätt för oss att jämföra vår kvalitet med andra kommuners och att följa utvecklingen, säger Glenn Nordlund (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Kkik omfattar ett fyrtiotal mått inom områdena tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet, information, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Antalet medverkande kommuner ökar år för år och 2014 deltog 230 kommuner vilket är bra för jämförelsen av resultaten.

Två av måtten inom skolan har haft en positiv utveckling samtidigt som medel i riket går nedåt. Andelen behöriga till något nationellt program på gymnasiet ökade från 87,4 procent 2013 till 90,0 procent 2014. Medel för riket minskade däremot från 87,5 till 86,4 procent under samma tid. Elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 har förbättrats i Örnsköldsvik från 79 procent 2013 till 81 procent 2014, medan medel för riket minskar från 77 procent 2013 till 76 procent 2014.

– Med tanke på kommunens långsiktiga mål att vara en av de bästa skolkommunerna 2020 är det glädjande med förbättringar som rör skolan, fortsätter Glenn Nordlund.

På kommunens webbplats finns nu också en sammanställning över resultaten i Kkik där medborgaren på ett överskådligt sätt kan se resultaten och hur de ligger till i jämförelse med andra kommuner.

Resultat KKiK 2014

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2015-01-26

 Kontakta oss

Glenn Nordlund
kommunstyrelsens ordförande
0660-881 53
Skicka e-post

Andreas Ahlm
kvalitetsledare
0660-881 26
Skicka e-post

Mer information