Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunen utreder samisktalandes behov

Kvinnor i samedräkter

Som en del i Örnsköldsviks kommuns arbete med de nationella minoriteterna går kommunen nu ut med en enkät för att öka kunskapen om de samisktalande medborgarnas behov och önskemål. Därför frågar man nu via en enkät personer som talar och förstår samiska eller har en nära anhörig som talar och förstår samiska om deras behov.

– Det här är ett sätt att komplettera minoritetsarbetet med det samiska perspektivet, säger Hanna Wallin som är minoritetssamordnare vid Örnsköldsviks kommun.

Förra året gjordes motsvarande utredning tillsammans med minoriteten sverigefinnar. Den resulterade i att kommunen, i mars 2015, lämnade in en ansökan om att bli förvaltningsområde för finskan från och med februari 2016. Ett förvaltningsområde innebär att kommunen ska erbjuda ett förstärkt skydd för den minoritetsgruppen.

Hösten 2014 lämnades ett medborgarförslag in till kommunfullmäktige om att kommunen även ska ansöka om att bli förvaltningsområde för samiska. Minoritetsarbetet fortsätter därför med den gruppen.

– Närmast går vi ut med en enkät till samisktalande personer för att få kunskap om vilka behov och önskemål de har i sina kotaktermed kommunen. Vi hoppas på samma goda gensvar från de samisktalande som vi fått från de finsktalande, säger Hanna Wallin.

Enkäten till de samisktalande finns tillgänglig att besvara på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se/minoritetenkat fram till den 2 augusti. Det går också att beställa enkäten i pappersform via kommunens växel 0660 - 880 00 eller via Caroline Jonsson 0660 - 885 72.

Fakta Minoritetslagen
Den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) infördes 2010. Den säger att kommuner har skyldighet att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt den nya lagen och att samhället har ett särskilt ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. De nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige ska främjas, liksom barns utveckling av en kulturell identitet och det egna minoritetsspråket.

De fem nationella minoriteterna är sverigefinnar, samer, tornedalingar, judar och romer. De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib.


Aktuelltartikel publicerad av: System

2018-01-10

 Kontakta oss

Hanna Wallin
0660 - 887 26
Skicka e-post

Caroline Jonsson
0660 - 885 72.
Skicka e-post