Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunens resultat för 2014 blev + 83 miljoner kronor

I samband med kommunfullmäktiges möte 26 januari presenterade Örnsköldsviks kommun sitt ekonomiska resultat för 2014. Kommunens plusresultat på 83 miljoner kronor betyder att lagens balanskrav i ekonomin infrias. Resultatet är 41 Mkr bättre än budget, vilket gör att resultatmålet uppnås 2014. Resultatet innehåller bland annat engångsintäkter från försäljning av servicehuset Sundhem och gamla brandstationen samt utdelning utifrån försäljning av Arken.

Nämnderna totalt uppnår budgeterat resultatmål och de som bidragit mest till det är kommunstyrelsens båda förvaltningar. Samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bildningsnämnden och omsorgsnämnden har samtliga underskott mot budget, där den sistnämnda har det största underskottet.

Sett till hela mandatperioden 2011-2014 har såväl kommunfullmäktiges resultatmål som investeringsmål uppnåtts.

Bokslutsarbetet går nu vidare med måluppfyllelse, ytterligare ekonomiska analyser och koncernredovisning och den slutliga årsredovisningen kommer att behandlas i kommunfullmäktige 27 april.

 

Aktuelltartikel publicerad av: System

2018-01-10