Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunens ekonomiska prognos för 2016 ligger i nivå med budget

Vid ekonomiberedningens sammanträde 27 september presenterades tertialuppföljning, september 2016. För helåret 2016 är prognosen att kommunen ska nå ett ekonomiskt resultat på +56 miljoner kronor. Det är i nivå med det budgeterade resultatet på +57 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställt. God ekonomisk hushållning bedöms uppnås 2016.

Tertialuppföljning, september 2016 kommer att behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Mer information finns i rapporterna Tertialuppföljning, september 2016PDF samt Tertialuppföljning, september 2016 – FördjupningPDF.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-09-27