Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunens ekonomiska prognos för 2015 sämre än budget

Vid dagens sammanträde med ekonomiberedningen presenterades tertialuppföljning, september 2015.

För helåret 2015 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +22 miljoner kronor. Det är 21 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på +43 miljoner kronor, vilket innebär att kommunfullmäktiges resultatmål inte uppnås.

Tertialuppföljning, september 2015 kommer att behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Rapporter för tertialuppföljning

Aktuelltartikel publicerad av: Rebecca Nordin

2015-09-29