Kommunen samverkar med leverantörer för att minska transporter

Örnsköldsviks kommun bidrar till en väsentlig minskning av transporter genom en nylig överenskommelse med två stora leverantörer. Från 3 april sker nämligen alla leveranser av mejeriprodukter till kommunens kök tillsammans med övriga livsmedel som beställs från Martin och Servera. Alla leveranser från Norrmejerier går numer via Martin & Serveras bilar istället för, som tidigare, med separata lastbilar från Norrmejerier.

Det handlar alltså om en trepartsöverenskommelse och ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun och de båda leverantörerna. I och med samarbetet och förändringen sparar vi årligen in ca 5 700 leveranser med lastbilar till kommunens kök. Minskad miljöpåverkan är den största vinningen. Kommunen får dessutom 5 700 färre fakturor per år att hantera.

Förbättringen knyter an till det politiska målet att Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2018-04-13

 Kontakta oss

Arnold Eriksson
Upphandlare
0660-88194E-postadress
Skicka e-post