Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Klartecken för lokalt ledd utveckling på landsbygd i Höga Kusten

Lokalt ledd utveckling Höga Kusten finns med bland de 48 leaderområden som har fått sin utvecklingsstrategi godkänd av Jordbruksverket. Det innebär nya möjligheter att söka finanisering för utvecklingsarbete på landsbygd.

Lokalt ledd utveckling Höga Kusten (som omfattar kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå och Härnösand) ska arbeta för en hållbar näringslivsutveckling och för attraktiva boende- och besöksmiljöer. Den övergripande tanken är att arbetet ska bidra till hållbar tillväxt och en breddad arbetsmarknad. Under hösten 2014 har de fyra kommunerna i Höga Kusten, tillsammans med Höga Kusten Turism AB, Landstinget Västernorrland och Västernorrlands idrottsförbund, arbetat intensivt med att processa fram en utvecklingsstrategi som i praktiken är en handlingsplan för arbetet i leaderområdet under programperioden 2014-2020.

Här finns utvecklingsstrategin i sin helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Styrelse vald – och det praktiska arbetet börjar ta form

I dagarna har en styrelse för leaderområdet tillsatts, bestående av 15 ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor. Här finns hög kompetens inom områden som är viktiga för arbetet med att uppnå strategins mål. Områden som till exempel näringslivsutveckling, besöksnäring, entreprenörskap, service på landsbygden, bredband och strategisk samverkan på flera plan. Med i styrelsen finns från Örnsköldsvik Åsa Ringlöv, privat sektor, Agneta Westberg, ideell sektor och Lena Lindström, offentlig sektor.

”Genom vår nybildade förening och framför allt det breda partnerskapet mellan ideella föreningar, privata företag och offentlig verksamhet i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner så står vi nu väl rustade för att med ett tydligt underifrånperspektiv kunna omsätta EU:s mångmiljonbidrag till landsbygdsutveckling till att faktiskt kunna ge förutsättningar för ett ökat entreprenörskap, en ökad attraktivitet och inte minst en lokal utveckling i praktiken i Höga kusten-området”, säger Jonny Lundin, ordförande i den nybildade styrelsen. 

Ambitionen är att leaderområdet ska bli verksamhetsklart så snart som möjligt för att kunna börja ta emot ansökningar under hösten 2015.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-05-19

 Kontakta oss

Lena LIndström
Näringslivsutvecklare landsbygd 
0660 - 884 12
Skicka e-post