Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Klartecken för brygga i Gullvik

Kommunfullmäktige gav vid sammanträdet 23 februari klartecken till att tillskjuta 1,8 miljoner kronor i investeringsmedel, utöver tidigare beslutade 0,9 miljoner, för att samhällbyggnadsnämnden ska kunna fullfölja planerna på att bygga en båtbrygga i Gullvik. Den utökade ramen motiveras av att det vid projektering av bryggan visade sig krävas en mer omfattande pålning än vad som ursprungligen var beräknat. Utöver det totala investeringsbeloppet 2,7 miljoner kronor, beslutade kommunfullmäktige om ett årligt tillskott för driftskostnader motsvarande 270 000 kronor från och med 2016.

En brygga i anslutning till Gullviks havsbad ligger i linje med satsningen på en utvecklad besöksnäring i Höga kusten och kompletterar de satsningar som gjorts inom ramen för, det nu avslutade projektet, En skärgård i världsklass. Turbåtstrafik kommer att kunna hämta och lämna gäster vid den välbesökta anläggningen och havsbadet i Gullvik. Möjligheterna att ta sig ut i skärgården ökar för såväl Örnsköldsviksbor som turister.

Bygget beräknas komma igång redan i mars för att bryggan ska kunna stå klar i mitten av juni, lagom till säsongen börjar.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-02-23

 Kontakta oss

Ytterligare information
Ann-Charlotte Edholm
utredningsingenjör
070-21 35 08

Sune Westberg
avd.chef kultur och fritid
070 - 659 01 74