Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information om nationella minoriteter och minoritetsspråk vid kommunfullmäktige

Nästa gång kommunfullmäktige sammanträder 23 februari kommer Lennart Rohdin, som ledde arbetet i regeringskansliet med att ta fram Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och informerar. Ämnet är särskilt aktuellt då Örnsköldsviks kommun ansöker om att bli förvaltningsområde för finska. Lennart informerar i början av sammanträdet som startar 13:00. Du som är intresserad, välkommen att lyssna!

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2015-02-16