Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 6 september

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 september 2016. Kompletta handlingar finns under rubriken kallelser, protokoll och sammanträden.

Modo Hockey får 6 miljoner ytterligare 2016/2017
Som en konsekvens av Modo Hockeys nedflyttning till Allsvenskan har föreningen begärt stöd av Örnsköldsviks kommun. Kommunstyrelsen föreslår att föreningen får ytterligare 6 miljoner i stöd för säsongen 2016/2017, att lånen till Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB blir amorteringsfria under fem år och att lånets avslutsdag förlängs med fem år till 2039. Kommunstyrelsen föreslår också att en utredning ska göras om fortsatt samarbete med Modo Hockey inklusive eventuellt framtida ägande av Fjällräven center. Utredningen ska vara klar den sista februari 2017. Kommunstyrelsen ställer också krav på Modo Hockey när det gäller att jobba för jämställd idrott och på samarbete med Ångermanlands hockeyförbund och föreningar i regionen för långsiktig stabilitet och spelarrekrytering.

Föreslår att app-motion ska avslås
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå motionen från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson där de föreslår att ett projekt liknande Haninges ”Speak-app” ska initieras av tillväxtavdelningen. Kommunstyrelsen hänvisar till kultur- och fritidsavdelningens pågående arbete som ansvarig för utvecklingen av ungas inflytande och att förslaget kan bevakas därifrån.

Nej till tillägg om skatt i upphandlingsregler
Bror Wallström och Lena Jonsson har i en motion föreslagit att kommunen ska i samband med upphandlingar ställa krav på att företag kan redogöra för sitt förhållningssätt kring betalning av skatter och avgifter. De föreslår också att kommunen tar fram en strategi för hur ansvarsfullt företagande kan inkluderas vid upphandlingar på ett sätt som främjar konkurrens på lika villkor för seriösa företag. Kommunstyrelsen föreslår avslag på motionen och hänvisar till den strategi för upphandling och inköp som redan finns.

Nej till tiggeriförbud vid sjukhuset
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår Ronny Edlunds (SD) och Ingvar Lundgrens (SD) motion om att förbjuda offentligt tiggeri vid Örnsköldsviks sjukhus. Kommunstyrelsen menar att det inte har kommit fram att tiggeri är ett sådant problem att ett förbud behövs för att upprätthålla ordningen och säkerheten vid sjukhuset.

Härbärge även under vintern 2016/2017
Kommunstyrelsen är positiv till att ett härbärge likt det som fanns i Örnsköldsvik under de senaste två vintrarna ordnas även under vintern 2016/2017. Kommundirektör Magnus Haglund fick i uppdrag att arbeta för detta och för att ansvaret för arbetet ska ligga i den kommunala organisationen.

Större investeringsram för nytt brandfordon
Kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämndens investeringsram utökas med 2,2 miljoner kronor för ett nytt brandfordon.

Vill ha nattågstrafik i samma omfattning som idag
I ett yttrande till Trafikverket över rapporten om nattågstrafiken från 2018 understryker Örnsköldsviks kommun statens grundläggande uppgift att säkerställa nationella kommunikationer som binder samman hela landet. Nattågstrafiken är viktig för norra Sverige och staten måste ta hänsyn till de samhällsekonomiska förutsättningarna i regionen, vilket bland annat omfattar effekter för besöksnäringen, näringslivet, den fysiska och regionala tillgängligheten samt klimatet. Örnsköldsviks kommun anser att utbudet av nattågstrafik ska vara detsamma som idag med två tåg i vardera riktningen per dygn, även efter 2018.

Arnässkolan säljs
Fastigheten Arnässkolan säljs för 2,4 miljoner kronor till Denny Blylod. I köpeavtalet finns ett villkor som säger att ska teckna hyresavtal för förskolan och att kostnaden för detta under 2016 0ch 2017 är 660 000 kronor.

Övriga ärenden:
Månadsuppföljning, augusti 2016
Förbundsordning för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
Anmälan av delegationsbeslut, utskott.
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän.
Kommunstyrelsens beslutslogg, september 2016.

 

Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2016-09-06