Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Gott resultat i webbgranskning

Sveriges kommuner och Landsting har presenterat sin årliga undersökning av innehåll och kvalitet på kommunernas webbplatser, ”Information till alla”. Inför årets undersökning har inriktning och metod förändrats en del och resultatet är därför inte direkt jämförbart med tidigare år. Kommunerna har själva fått uppge i vilken utsträckning det går att finna svaren på 250 specifika frågor fördelade över kommunens olika serviceområden.

Resultatet för Örnsköldsvik kommun blev att webbplatsen ger svar på 85 procent av frågorna. Det är i nivå med förra året då externa granskare fann svar på 86 procent av frågorna. Landets bästa värden låg i årets självskattning på 96 procent.

– Att vi själva fick leta svaren var en bra möjlighet att få ett utifrånperspektiv och att tydligare se förbättringsmöjligheterna, säger kommunikationschef Helén Sahlin. Resultatet är bra men det finns absolut utrymme för förbättringar, till exempel när det gäller information om resultat och jämförelser.

Rapporten redovisar också resultatet av ett begränsat sökbarhetstest som gick ut på att hitta kontaktuppgifter till nio nyckelfunktioner inom kommunen. Testet resulterade för Örnsköldsviks webb i godtagbart svar på 54 procent av sökningarna.

Att kontaktuppgifterna inte hittats beror främst på att de testade sökorden varit sådana benämningar som inte används inom Örnsköldsviks kommun, t.ex. kommunchef, socialchef och skolchef. Uppgifterna om vem som är kommundirektör, chef för bildningsförvaltning och välfärdsförvaltning och kontaktuppgifter till dessa personer finns på kommunens webbplats.

– Sökmotoroptimering är ett kontinuerligt arbete. Sedan en kort tid tillbaka har vi fått möjlighet att förbättra precisionen med hjälp av sökteman som vår sökmotorleverantör har sammanställd med andra kommuner. Det hjälper oss att hålla oss ajour med benämningar som vi inte använder i vår kommun. Vi får också larm om ett visst ord börjar sökas efter mer än vanligt, då kan vi snabbt se om något behövs rättas till, säger Per-Olof Sedin, webbplatsansvarig.

Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2017-12-28