Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förtydligande kring kostnader för stadshusen

Anledningen till stadshusförändringarna var att skapa möjligheter för fler lägenheter, främst för äldre, i centrum och att skapa mer ändamålsenliga stadshus för god service till medborgare. När kommunfullmäktige beslutade, i mars 2013, att använda Kronanhuset till stadshus var tanken att bygga om det till cellkontor för 170 medarbetare. Budgeten låg då på 21,3 miljoner kronor.

Efter utvärdering av olika alternativ, togs beslut om att anpassa huset för ett aktivitetsbaserat arbetssätt och att huset skulle rymma ca 270 medarbetare. Kommunfullmäktige beslutade då om en utökad budget till 34,6 miljoner kronor.

Under projektets gång togs beslut om att förbättra arbetsmiljön och bygga om ett våningsplan för aktivitetsbaserat arbetssätt på Nygatan 16, vilket inte ingick i den ursprungliga budgeten. På grund av det, omfördelades ytterligare 3 miljoner kronor från ordinarie underhållsbudget. Projektets budget blev då 37,6 miljoner kronor.

– Den största avvikelsen från budgeten ligger i de satsningar vi gjort på Nygatan 16. I båda stadshusen har vi lyckats skapa många kontorsplatser på liten yta. Vi har också tagit tillvara så mycket byggmaterial och möbler som möjligt, säger Elisabeth Österlund, chef för konsult- och serviceförvaltningen.

Av de möbler som blev över från stadshusen på Nygatan, används nu en del i Kronanhuset. Många möbler har gått till andra kommunala verksamheter som haft behov, bland andra Återbruket, skolor och boenden och en del har gått till föreningar. Övriga överblivna möbler har Startpunkten tagit hand om för återvinning eller återbruk.

– Budgeten förändrades och det finns logiska och förklarliga skäl till det. Vi har gjort en hel del arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Vi vill att medarbetarna ska ha en fortsatt bra arbetsmiljö och konceptet med aktivitetsbaserat arbetssätt följs upp på lång sikt med hjälp av forskare från Umeå universitet, säger Elisabeth Österlund.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2016-02-10

 Kontakta oss

Elisabeth Österlund
Chef konsult- och serviceförvaltningen 
0660 - 888 68
Skicka e-post